Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

2009

1911-1912 Trablusgarb Savaşı ve Osmanlı kamuoyu

The 1911-1912 Italo-Turkish war and Ottoman public opinion

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 262205

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada Trablusgarb Savaşı sırasında Osmanlı kamuoyu incelenmektedir. Bu çerçevede, Türk milliyetçiliğinin İtalya'ya karşı gösterilen tepkiler üzerindeki etkisi incelenmiştir. İtalyan yayılmacılığının gerekçesi olan medeniyet misyonu ve onun Osmanlı toplumunda yarattığı tepki de incelenmiştir. Kamuoyunun unsuru olarak yazılı basın ele alınmıştır. Kullanılan başlıca kaynaklar dönemin gazeteleri, dergileri ve dönem üzerine yazılmış ikincil kaynaklardır.

Summary:

This study scrutinizes the Ottoman public opinion during the Italo-Turkish War. In this framework, the effects of Turkish nationalism on the reactions against Italia are analysed. In addition, civilizing mission as the reason of the Italian expansionism and its reactions in the Ottoman society are also analysed. The print media is the subject of the analyse as the element of the Ottoman public opinion. The main sources are the journals, periodicals and the secondary sources on the period.