Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı / Tarih Eğitimi Bilim Dalı

2008

1914-1918 yılları arasında Yunanistanda yaşanan gelişmeler

The background of political movements Greece between the years 1914-1918

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 262580

Tezi Bul
Özet:

1914?1918 yılları arasında meydana gelen I. Dünya Savaşı süresince Yunanistan coğrafyası büyük bir siyasî mücadeleye şahit olmuştur. Bu mücadelenin siyasî aktörleri Elefterios Venizelos ve Kral Kontsantin'dir. Yunanistan'daki Konstantin ve Venizelos mücadelesi aslında iki siyasî liderin mücadelesinden çok I. Dünya savaşı'nın tarafları olan İtilaf ve İttifak Devletleri arasında yaşanan bir nüfuz mücadelesidir. Yunanistan'daki bu mücadelenin ve ilişkilerin niteliğini inceleyerek gelişmeleri ortaya koymak ve bu suretle olayların tahlilini yapmak amacıyla arşiv vesikaları, dönemin gazeteleri, yerli ve yabancı başvuru kaynakları taranmış, bu taramalar sonunda oluşturulan tezimiz incelediği dönemde Yunanistan'ın İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri tarafından nasıl baskılara tabi tutulduğunu gözler önüne sermiştir. Bu dönemde Yunanistan'ın toprakları İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiş, limanlarına el konulmuş, haberleşme özgürlüğü kaldırılmış ve ülke ablukaya alınarak Yunan halkı açlığa mahkûm edilmiştir. Yunanistan'a yapılan baskılara rağmen Kral Konstantin tarafsızlık siyasetinden tahttan indirildiği ana kadar vazgeçmemiştir. Kral Konstantin'in bu siyasetini değiştiremeyen İtilaf Devletleri, Kral Konstantin'i tahtından indirerek onu siyasî arenadan uzaklaştırmışlardır. Bu gelişmenin ardından ülkeye hâkim olan Venizelos, Yunanistan'ı I. Dünya Savaşına dâhil etmiştir. Yunanistan'ın savaşa dâhil olması Osmanlı Devleti'nin savaştan çekilmesini ve Millî Mücadele dönemini yakından etkilemiştir.

Summary:

During World War I (1914 -1918), Greece experienced a hectic range of political struggles. The political figures of these struggles were seemingly Elefterios Venizelos and the King Constantine. As a matter of fact, this was a fight between the Allies and the Central Powers to gain power over the area rather than a challenge between these two figures. In order to reveal this struggle and illustrate the nature of these movements, a thorough study of the archives, the newspapers of the time, both domestic and international resources has been carried out. This study has shown that the Greeks were exposed to unbearable pressure by Allies and the Central Powers during the mentioned years, the period that our thesis focuses on. Within this period, Greek territory was occupied, the ports and communication means were captured, the whole country was invaded and the people were subjected to starvation by the Central Powers. Despite all these pressures, King Constantine managed to remain impartial and keep away from the parties until he was dethroned. The Central Powers understood that the only way of reaching their goal was to do away with the King who was standing in their way. After the King was toppled, Venizelos came to power and dragged Greece into World War I. The Greeks? involvement in the war caused Ottoman?s withdrawal from the war to some extent, and made a considerable impact on Turkish War of Independence in the western front.