Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

1920-1930 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridelerine göre Türkiye ekonomisi

1920-1930 economy according to the assembly minutes of the meetings held

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104902 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu tezde 1920-1930 arasında gelişen ekonomik olayların meclise yansımasını incelemeye çalıştık Kuşkusuz on yıllık dönemdeki tüm ekonomik olayları ayrıntılarıyla ele almamız mümkün olmadığından, özellikle siyasi olaylarla bağlantılı dönüm noktası olabilecek konulan mercek altına aldık. TBMM'nin ekonomik boyuttaki hedeflerini, mali anlayışını ve bunları gerçekleştirirken ortaya koyduğu metotları yansıtmaya çalıştık. TBMM milli mücadele boyunca bir yandan çok kısıtlı imkanlardan mali kaynak yaratmayı, diğer yandan da halkın vergi yükü ve mali sıkıntılar altında ezilmesini önlemeyi başarmıştır. Zaferin kazanılmasından sonra ise, denk bir bütçe, sağlam maliye, düzgün borç ödeme, yeni borç almama gibi temel prensipleri oluşturmuştur. Dönemin şartlan altyapı yatınmlannda devletin öncülük etmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Altyapı yatırımlan devlet için en yüksek önceliğe sahip yatmmlar olmuştur. TBMM yatınm ve harcamalan yaparken temel işlev ve ilgili öncelikleri unutmamıştır. Bu dönemdeki hükümetler ve milletvekilleri ülkenin geleceği için ellerinden gelen tüm çabayı samimiyetle göstermişlerdir. Geleceğe ümitle bakmışlar, çok büyük sorunlar karşısında durup beklemektense içinde bulunduklan kötü şartlann farkında olarak, büyük bir alçak gönüllükle, işin ucundan tutup çözmeye çalışmışlardır. Gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler dönemin şartlan içerisinde birer ekonomik devrim olmuştur.

Summary:

II ABSTRACT In this thesis, we tried to research the reflections of the economic events arising between the years 1920-1930 to the parlement. There is no doubt that it's not possible to go into details of all economic events taking place in those ten years.Especially we focused on this study on the subjets which can be the breaking points of politics related events. We attemted to display the economic targets,fiscal vision of Turkish Grand National Assembly and the methods to realize them. During the Independence War, Turkish Grand National Assembly was able to (not only) create fiscal resources from restricted opporturities but also to avoid the public from paying heavy taxes and being oppressed under the pressure of fiscal problems. After the victory,main principles arose such as budget in balance,strong fiscal structure periodic debt payments,not demonding new debt. The conditions of those years forced the state to lead infra- structure investments. Priority in investments was given to infra-structuse ones. Turkish Grand National Assembly didn't forget its basic functions and related priorities when investing and performing goverment expenditures. That era's governments and parlemanters did their best for the future of the country.By perceiving the future with hope,when they met big problemsthey didn't wait, without hesitating they tried to solve them. What has been done as economic activities can be accepted as economic revolutions under the circumtances in their own terms.