Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

1920-1960 yılları arasında ABD'de aile ve aile sosyolojisi

The family and sociology of family in USA between the years 1920-1960

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 361869 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Aile sosyolojisi 1920'li yıllarda ABD de ayrı bir alan olarak kendini inşa etmiş, 1940 sonrasında ise kurumsallaşmıştır. Bu kendini inşa ve kurumsallaşma süreçlerini toplumsal değişme ve gelişmelerden bağımsız olarak ele almak mümkün değildir. Dolayısıyla bu tez çalışmasında 1920-1960 yılları arasında sanayileşme, I.Dünya Savaşı, Büyük Bunalım ve II. Dünya Savaşı gibi tüm dünyayı etkileyen olaylara bağlı olarak Amerikan toplumunun ve ailesinin yaşadığı değişimlerin neler olduğu, hangi faktörlerin bu değişimler üzerinde belirleyici olduğu ve bu dönemde aile sosyolojisinde hangi yaklaşımların öne çıktığı sorularına cevap bulmaya çalışılmıştır.

Summary:

Sociology of family constructed itself during the years of 1920s and became instutitionalized after 1940s. It is impossible to handle these construction and institutionalization processes without reference to social changes and developments. Thus, with this thesis, it is tried to answer the questions of that how American society and family change between the years of 1920-1960 due to the industrialization, I. World War, Great Depression and II. World War whose effects were worldwide, which factors were determinative on these changes and during this period which perspectives became prominent within the sociology of family.