Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

2003

1920'den günümüze kadarki dönemde Türkiye'de siyasal parti ve hkümet programlarında insan hakları anlayışı ve uygulaması

The Understanding and practise of human rights in the political party and government programs in Turkey in the period from 1920 to today

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 140730

Tezi Bul
Özet:

öz "1920 'den Bugüne Kadarki Dönemde, Türkiye'de, Siyasal Parti ve Hükümet Programlarında İnsan Haklan Anlayışı ve Uygulaması" başlıklı bu çalışmada, temel olarak, üç bölüm analiz edilmiştir. Birinci bölümde, Türkiye'de, siyasal partilerin programlarındaki insan hakları anlayışı incelenmiştir, ikinci bölümde, Türkiye'de, hükümet programlarındaki insan hakları anlayışı gözden geçirilmiştir. Nihayet, üçüncü bölümde ise, Türkiye'de, siyasal parti ve hükümet programlarında öngörülen insan haklan anlayışının, uygulamadaki görünümü dikkate alınmıştır. Bu çalışmanın hazırlanabilmesinde, öncelikle, 1920 yılından itibaren kurulan siyasal partilerin ve hükümetlerin programlan elde edilmiştir. İkinci olarak, Türk Siyasal Hayatının tarihsel gelişimine özgü araştınnaiar incelenerek, bu çalışmada kullanılan siyasal parti ve hükümet programlarının değerlendirilmesine dayanak yapılmıştır. Sonuçta, Türk Siyasal Hayatında, İnsan haklan açısından, özellikle Marksist/Sosyalist öğretiyi benimseyen siyasal partiler başta olmak üzere, siyasal partilerin görece bir insan hakları talebi olduğu; hükümetlerin ise, hükümet programlanndaki ifadelerden yola çıkıldığında, siyasal partilerin oldukça gerisinde kaldığı gözlemlenmektedir. İnsan hakları uygulaması ise, siyasal parti ve hükümet programlarında öngörülenler ile, örtüşmemektedir. ABSTRACT This study titled "The Understanding and Practise of Human Rights in the Political Party and Government Programs in Turkey in the Period from 1920 to Today" is analyzed in three chapter. On the first chapter, the understanding of human rights in the programs of the political parties in Turkey has been analyzed. On the second chapter, the understanding of human rights in the government programs in Turkey has been reviewed, Finally, on the tird chapter, the appearance in practise of the understanding of human rights stipulated in the political party and government programs in Turkey has been taken into consideration. In preparing this study, firstly, the programs of the political parties and government founded in our country since the year 1920 have been obtained. Secondly, studies particular to the historical development of the Turkish Political Life have been analyzed; and have been made the basis for evaluation of the political party and government programs used in this study. As a result, it has been observed that, in the Turkish Political Life, from the perspective of human rights, political parties, led by political parties adopting the Marxist/Socialist doctrine, have had a relative demand for human rights; governments, starting out from expressions in government programs, have remained fairly behind political parties. The practise of human rights does not correspond to what is stipulated in the political party and government programs. ill

Summary:

öz "1920 'den Bugüne Kadarki Dönemde, Türkiye'de, Siyasal Parti ve Hükümet Programlarında İnsan Haklan Anlayışı ve Uygulaması" başlıklı bu çalışmada, temel olarak, üç bölüm analiz edilmiştir. Birinci bölümde, Türkiye'de, siyasal partilerin programlarındaki insan hakları anlayışı incelenmiştir, ikinci bölümde, Türkiye'de, hükümet programlarındaki insan hakları anlayışı gözden geçirilmiştir. Nihayet, üçüncü bölümde ise, Türkiye'de, siyasal parti ve hükümet programlarında öngörülen insan haklan anlayışının, uygulamadaki görünümü dikkate alınmıştır. Bu çalışmanın hazırlanabilmesinde, öncelikle, 1920 yılından itibaren kurulan siyasal partilerin ve hükümetlerin programlan elde edilmiştir. İkinci olarak, Türk Siyasal Hayatının tarihsel gelişimine özgü araştınnaiar incelenerek, bu çalışmada kullanılan siyasal parti ve hükümet programlarının değerlendirilmesine dayanak yapılmıştır. Sonuçta, Türk Siyasal Hayatında, İnsan haklan açısından, özellikle Marksist/Sosyalist öğretiyi benimseyen siyasal partiler başta olmak üzere, siyasal partilerin görece bir insan hakları talebi olduğu; hükümetlerin ise, hükümet programlanndaki ifadelerden yola çıkıldığında, siyasal partilerin oldukça gerisinde kaldığı gözlemlenmektedir. İnsan hakları uygulaması ise, siyasal parti ve hükümet programlarında öngörülenler ile, örtüşmemektedir. ABSTRACT This study titled "The Understanding and Practise of Human Rights in the Political Party and Government Programs in Turkey in the Period from 1920 to Today" is analyzed in three chapter. On the first chapter, the understanding of human rights in the programs of the political parties in Turkey has been analyzed. On the second chapter, the understanding of human rights in the government programs in Turkey has been reviewed, Finally, on the tird chapter, the appearance in practise of the understanding of human rights stipulated in the political party and government programs in Turkey has been taken into consideration. In preparing this study, firstly, the programs of the political parties and government founded in our country since the year 1920 have been obtained. Secondly, studies particular to the historical development of the Turkish Political Life have been analyzed; and have been made the basis for evaluation of the political party and government programs used in this study. As a result, it has been observed that, in the Turkish Political Life, from the perspective of human rights, political parties, led by political parties adopting the Marxist/Socialist doctrine, have had a relative demand for human rights; governments, starting out from expressions in government programs, have remained fairly behind political parties. The practise of human rights does not correspond to what is stipulated in the political party and government programs. ill