Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

2001

1921 Anayasası'nın yerel yönetim yaklaşımı

Local government approach to 1921 constitution

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 104828

Tezi Bul
Özet:

Bu tezin konusunu, Türk anayasal gelişmeleri içinde yerel yönetimlere verdiği değer açısından özel bir öneme sahip olan 1921 Anayasası oluşturmaktadır. Bugüne kadarki merkeziyetçi anayasalar arasında, bir yerel demokrasi belgesi olarak varolan bu anayasa ile, Osmanlı İmparatorluğunun geleneksel merkeziyetçi yönetim anlayışı tersine çevrilmektedir. Böylece tüzel kişilikler ve geniş özerklik ile, yönetim örgütünün temelleri vilayet ve nahiye yönetimleri üzerine kurularak, bunların seçimle oluşan organlarıyla halkın yönetime katılması amaçlanmıştır. Her ne kadar, üç yıl gibi kısa bir süre yürürlükte kalmış olsa da 1921 Anayasası dönemin yönetim anlayışını ortaya koyması bakımından büyük önem taşır. Öte yandan sahip olduğu katılımcı yerel yönetim anlayışına halen ulaşılamamış olması değerini bir kat daha arttırmaktadır. ABSTRACT 1921 Constitution which has a special importance of point of considering local government in Turkish Constitutional Developments forms this thesis' topic. Ottoman Empire's traditional centralist government understanding is turn over with this constitution that existences as a local democracy document among so far at centralist constitutions. In this way, it was aimed to provide public's participating in government by forming government organization's basisis on province and district administrations and organs consisting with thier own elections and by using juristic personality and autonomy. Although, it was being in validity in three years, 1921 Constitution has a importance because of it brings government understanding of the period up. Also it hasn't been reached its participating local government understanding yet, this increases its value once more. m </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: