Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı

1923-1933 yılları arasında Türk-İtalyan ilişkileri

Turkish-Italian affairs between 1923-1933

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 217006 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1923-1933 yılları arasında Cumhuriyet'in ilk on yılını kapsayan dönem,Cumhuriyet'in belli başlı esaslarının oturtulduğu ve barış esasına dayanan bir dışpolitikanın oluşturulmaya çalışıldığı bir süreçtir. Bu süreçte istikrarsız bir grafik çizenTürk-İtalyan ilişkileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasını derinden etkileyen birmeseledir. İlişkilerde sorun yaratan noktaları inceleyerek bu sorunlara getirilen bakışaçılarını ortaya koymak ve bu suretle meselenin tahlilini yapmak amacıyla, arşivvesikaları, düsturlar, zabıt cerideleri ve dönemin gazeteleri gibi birinci el kaynaklarınyanında, yerli ve yabancı başvuru kaynakları taranmıştır. Bu taramalar sonundaoluşturulan tezimiz, incelediği dönemde, iki ülke arasındaki ilişkilerin tutarsız doğasınınTürk dış politikasında yol açtığı yeni yönelimleri gözler önüne sermektedir. Türkiye, biryandan İtalya ile olumlu ilişkiler kurmaya çalışırken, bir yandan da olası bir İtalyantehdidine karşı önlem almak için kimi zaman askeri önlemler almış, kimi zaman dabölgesel işbirliklerine yönelmiştir. Neticede, 1923-1933 yılları arasındaki dönemde,Türkiye Cumhuriyeti'ndeki İtalyan tehdidi algılamasının, o dönemin dış politikaekseninin oluşumunu hangi şekillerde etkilediği ortaya çıkarılmıştır.

Summary:

It is the ten years period between 1923-1933 that Turkey Republic?s principalcauses have been determined and have been tried to develop foreign policy relied onpeace. Turkey-Italian affairs in this period, which has an unstable graphic, is a matterthat has effected Turkish foreign policy. To search the points that makes troubles,exhibit the point of views about these problems and analyse the matter, first hand andsecond hand sources like archive documents, newspapers or local and foreign bookshave been researched. This thesis, has exhibited the new perspectives in Turkish foreignpolicy which has been created by the inconsistent nature of Turkey-Italian affairs.Turkey, when triying to develope positive relations with Italy, sometimes took militarianprecautions and sometimes beared to regional collaborations. Concequently, the waysthat Turkey?s perception of Italy as a threat effected the development of Turkish foreignpolicy between 1923-1933, have been introduced.