Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Müzik Bilimleri Bölümü / Müzikoloji Anabilim Dalı / Müzikoloji Bilim Dalı

1923 - 1938 Yılları arasında Atatürk'ün sanat politikası içinde müziğin yeri

The Location of the Music in art politics of Atatürk between the years 1923 - 1938

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 271033 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İnsanoğlunun yeryüzündeki varlığıyla yaşıt olan müzik, insanın değişmeyen kişiliği ve karakteri gibi, ülkelerin veya toplumların farklı kültürlerini yansıtan sanatın önemli bir dalı olmasının yanısıra, geçmişten günümüze insanın, savunma, sağlık, inanç, eğlenme gibi gereksinimlerinde en önemli rolü üstlenen unsur olarak kabul edilebilir. Müziğin evrensel bir dil olarak insanları birleştiren işleve sahip olması da, müziğin insanoğlunun varlık sürecindeki etki ve işlevlerine dayandırılabilir.Müzik sanatının anlattıkları arasında, ülkelerin ve toplumların kültürel yaşamlarının önemli yer aldığı gerçeği dikkate alınarak hazırlanan bu tez çalışmasının konusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Atatürk'ün, müziğe verdiği önem ve bu yaklaşımının çağdaş Türk müziğin oluşmasındaki etkileri doğrultusunda belirlenmiştir.1923-1938 Yılları Arasında Atatürk'ün Sanat Politikası İçinde Müziğin yeri adlı bu tez çalışmasının yöntemleri; çeşitli ulusların müzik yaşamlarının genel hatlarıyla değerlendirilmesinden, sanat ve eğitim alanında gerçekleşen kültürler arası etkileşimlerin dikkate alınmasından ve Atatürk'ün sanat politikasının oluşmasındaki etkenlerin değerlendirilmesinden oluşmuştur.

Summary:

Music which is at the same age as the existence of human beings on earth is an important branch of art reflecting the different cultures of countries or societies like human?s unchanging personality and character. In addition to this, it can be accepted as the element playing the most important role from past to present in the requirements of humans like defense, health, faith, entertainment. The fact that music has the function of uniting people as a universal language can be based on the effects and functions of music on the existence process of human beings.The subject of this thesis study which was prepared by paying regard to the reality that is cultural lives of countries and societies significantly take place among what art of music tells was determined in the direction of the importance which the founder of the Republic of Turkey, great leader Atatürk gave to music and the effects of this approach on arising of contemporary Turkish music.The methods of this thesis study named The location of the Music in art politics of Atatürk between the years 1923-1938 comprise of the evaluation of various nations? music lives in general terms, taking notice of cross-cultural interactions taking place in art and education fields and the factors on the formation of the art politics of Atatürk.