Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Sanat Bilimi Anabilim Dalı

(1923-1950)İdeoloji sanat ilişkisi çerçevesinde Cumhuriyet Dönemi heykel sanatının incelenmesi

( 1923-1950) the examination of Republican time sculpture art, with in the framework of ideology and art relevence

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 258133 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Toplumlardaki devrimsel hareketler ve ideolojiler ortak bir amaç üzerine şekillenir İdeolojinin düşünsel boyuttan çıkıp günlük hayata girebilmesi için bu ortak amacın farklı dillerde topluma sunulması gerekmektedir Sanat ta bu dillerden biridir Sanat, ideolojileri simgeleştirebilir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In societies, the revolutionary movements and ideologies constitute for a common purpose, for ideology get out from spiritual dimension to get into daily life, that common purpose should be presented to public in different languages, the art is also one of these languages Art can make symbolize the ideologies ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.