Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı

1923-2000 yılları arasında Türkiye'de doğal afetler: 1999 Marmara depremleri hakkında haber söylemleri ve kamuoyu araştırması

Natural disaster occured between 1923-2000 in Turkey: Marmara region earthquakes news declaration and public opinion research

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 146639 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

öz "1923-2000 Yılları Arasında Türkiye'de Doğal Afetler: 1999 Marmara Depremleri Hakkında Haber Söylemleri ve Kamuoyu Araştırması,, başlıklı bu tez, medyanın doğal afetlerdeki haber anlayışını, hangi afet söylemlerini yeniden inşa ettiğini ve afet söylemlerininin kamuoyunu ne ölçüde belirlediğini analiz etmektedir. Tarihsel olarak birey ve kollektif bilinç oluşturmada etkili olan medyada ideolojik yapılanmasında iktidarla doğru ilişkili afet söylemleri mevcuttur ve bu söylemlerde bir afet kültürü söz konusudur. Medyada yer alan afet söylemleri bir toplum teorisi verir. Buna bağlı olarak entelektüellerin, tarihsel süreç içinde değişen sosyal toplum yapısına paralel yeniden inşa ettikleri afet söylemleriyle afet kültür ve deneyiminin gelişmesindeki rolü açıktır. Tez, "afet yönetim sistemi" içinde haberdar etme, bilgilendirme ve eğitim işlevlerini üstlenen medyanın rolünü tanımlayarak, afet zararlarının azaltılması ve afet kültürünün oluşumun da rol oynayan entellektüellere bu alanda çok yönlü bakış açısı getirmeyi amaçlamaktadır.

Summary:

"Natural disasters occured between 1923-2000 in Turkey: This thesis has been titled with reference to the 1999 Marmara Region Earthquakes News Declaration and Public opinion Research. It analyses media's news perceptiveness regarding natural disaster, which disasters' statement is being reconstructed and how far these statements design public opinion. Existent disaster statements are related to the Government at accurate balance to form individual and collective consciousness as historical in Media to process ideological construction. These disaster statements, which took place in the media, deliver a society theory. In this context media intellectuals at historical process, play a clear role inside the changeable social society structure as parallel with reconstructed disaster testimony on social consciousness. Thesis, describe the media's role inside "disaster management system" as to report, to inform and education, to reduce damages of disasters and intends to bring many different aspects to the intellectuals whom play a great role in creating a disasters culture. n