Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

2006

1924 Brüksel ( la haye) sözleşmesinin Türk hukukuna etkisi

The hauge rule?s effetion to the Turkish commercial law

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 219069

Tezi Bul
Özet:

Tezimizin inceleme konusunu, 1924 La Haye Kuralları adıyla anılan (1924Brüksel Sözleşmesi), ?Konişmentoya Müteallik Bazı Kaidelerin TevhidiHakkındaki Milletlerarası Sözleşmenin? Türk Hukukuna etkisi oluşturmaktadır.Konu tezimizde üç ana bölümde incelenmiştir. İlk bölümde, genel olarak, taşıyanınsorumluluğunu düzenleyen uluslararası hükümler, ikinci bölümde, 1924 La HayeKuralları'nın Türk Hukukunda uygulanması sorunu, ve son olarak üçüncübölümde, 1924 La Haye Kuralları'na egemen olan genel kavramlar ile Türk TicaretKanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki konuyla ilgili, 1924 La HayeKuralları'ndan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen hükümler incelenmiştir.Sonuç kısmında ise, incelememiz sırasında edindiğimiz kanaatler ışığındavardığımız netice ortaya konmuştur

Summary:

Our research, deals with Convention for the Bills of Loading, named by TheHauge Rules, which is about the carrier?s liability. The structure is examined inthree parts in our thesis. In the first chapter, it is examined that The Hauge Rules?sarticles except the Turkish Commercial Law?s rules and also the other conventionsabout the carrier?s liability about the carriage of goods by the sea.In the second chapter, it is examined that the Turkish Commercial Law?s ruleswhich quoted from the German Commercial Law also which was effected by theHauge Rules and the rules of priority between the Turkish Commercial Law andthe Hauge Rules in the practice law life.The third chapter includes, only the Turkish Commercial Laws abouth thecarier?s liability in maritime law and draft law rules abouth the carier?s liabilitywhich was effected by the Hauge Rules.The final part sets for the conclusions of this research.