Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halk Bilimi Anabilim Dalı

1924 mübadillerinin yeni sosyal çevreye uyum süreçlerinin halk bilimsel yönden incelenmesi

A folkloric research on the adaptation of 1924 immigrants to their new social environment

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 160086 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

19 yy ın ortalarına dek Osmanlı İmparatorluğu, bünyesinde, sürekli birbirleriyle iletişim halinde bulunan farklı halklar ve kültürler barındırmaktaydı 1830'da Yunanistan kuruldu ve 20 yy ın başlarında topraklarını aşamalı olarak Teselya, Ege Adaları, Girit, Makedonya ve Trakya'ya kadar genişletti I ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Till the middle of 19th Century, the Otoman Empire included within its dominion a medley of nations and cultures whose inter-relation was steady The modern Grek states is established in 1830 The dawn of the 20th Century finds Greece expanding to new territories, as Thessaly, the Aegean Islands, Crete, Macedonia and Thrace are gradually annexed ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.