Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

1929-1939 Dönemi iktisat politikaları

Economic policies in Turkey between 1929-1939

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 122875 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, henüz iktisadi kurumlarını oluşturmadan ve iktisadi yapısını olgunlaştırmaya zaman bulamadan 1929 yılında ortaya çıkan Dünya ekonomik buhranı ile zor duruma düştü. Buhranla birlikte siyasi otoritenin de desteğiyle Türkiye, ülke ekonomi politikasında bir çok alanda reform yapma yoluna gitti. II. Dünya Savaşı'na kadar ülke ekonomisinde köklü değişiklikler yapıldı. Dış ticaret politikasında yapılan düzenlemeler, Türk Lirasının değerini korumak için alınan önlemler ile ülkenin tarımsal üretime dayanan iktisadi düzenini değiştirmek için devlet finansmanı ile ithal ikameci sanayileşme politikasına geçildi. Bankacılık sektöründe yapılan düzenlemeler ve çıkarılan kanunlarla devlet bu sektörde de kontrolü eline aldı. Yabancı sermayenin kıtlığı karşısında kamu maliyesi kaynakları kullanılırken, tarımsal mülkiyetteki dengesizlikler toprak reformu çabaları ile giderilmeye çalışıldı. Bu düzenlemelerin ekonomide ortaya çıkardığı sonuçlar istatistikler, Meclis görüşme tutanakları ve basılı kaynaklardan yararlanılarak ortaya konulmuştur. ABSTRACT Turkish Republic, which was founded in 1923, was having problems with the 1929 World Economic Crisis before building it's economic foundations and maturing it's economic structure. With the crisis Turkey, choose the way of making reforms in sectors of the country's economy with the support of political authority. Unitl the II. World War there has been made some major changes in the economy. To change the agricultural productive economic structure of the country, public financement and export-substitute industriliazation policy was chosen with the the regulations made in the foreign trade policy and the precautions which was taken to stabilize the value of Turkish Lira. Also public took the control of the banking sector with some laws and regulations. Public finance resources was used against the scarcity of foreign capital and the unbalancement of landownership was trying to be solved by land reform. The results of these regulations above the economy is shown with statistics, parliament discussion records and printed material.

Summary:

oz 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, henüz iktisadi kurumlarını oluşturmadan ve iktisadi yapısını olgunlaştırmaya zaman bulamadan 1929 yılında ortaya çıkan Dünya ekonomik buhranı ile zor duruma düştü. Buhranla birlikte siyasi otoritenin de desteğiyle Türkiye, ülke ekonomi politikasında bir çok alanda reform yapma yoluna gitti. II. Dünya Savaşı'na kadar ülke ekonomisinde köklü değişiklikler yapıldı. Dış ticaret politikasında yapılan düzenlemeler, Türk Lirasının değerini korumak için alınan önlemler ile ülkenin tarımsal üretime dayanan iktisadi düzenini değiştirmek için devlet finansmanı ile ithal ikameci sanayileşme politikasına geçildi. Bankacılık sektöründe yapılan düzenlemeler ve çıkarılan kanunlarla devlet bu sektörde de kontrolü eline aldı. Yabancı sermayenin kıtlığı karşısında kamu maliyesi kaynakları kullanılırken, tarımsal mülkiyetteki dengesizlikler toprak reformu çabaları ile giderilmeye çalışıldı. Bu düzenlemelerin ekonomide ortaya çıkardığı sonuçlar istatistikler, Meclis görüşme tutanakları ve basılı kaynaklardan yararlanılarak ortaya konulmuştur. ABSTRACT Turkish Republic, which was founded in 1923, was having problems with the 1929 World Economic Crisis before building it's economic foundations and maturing it's economic structure. With the crisis Turkey, choose the way of making reforms in sectors of the country's economy with the support of political authority. Unitl the II. World War there has been made some major changes in the economy. To change the agricultural productive economic structure of the country, public financement and export-substitute industriliazation policy was chosen with the the regulations made in the foreign trade policy and the precautions which was taken to stabilize the value of Turkish Lira. Also public took the control of the banking sector with some laws and regulations. Public finance resources was used against the scarcity of foreign capital and the unbalancement of landownership was trying to be solved by land reform. The results of these regulations above the economy is shown with statistics, parliament discussion records and printed material.