Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Tarihi Anabilim Dalı

2005

(1929 ? 1939) iktisadi devletçilik ve sanayileşme politikaları

(1929-1939) state economy and industrilization politics

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 215525

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışma; 1929 krizi sonrası liberal iktisadi politikaların terk edilerek,devletçi politikaların yoğun olarak uygulandığı 1939 yılına kadar geçen dönemikapsamaktadır. Tezde; devletçi politikaların hakim olduğu dönemin, sanayileşmeyönünde belirlenen politikalar ve uygulamaları ile ülke ekonomisine etkileri ortayakoyulmaya çalışılmış, sektörel bazlı değerlendirmelere yer verilmiştir. Bu çalışmada;ele alınan konu, ikincil kaynaklar ve istatistiki verilerden faydalanılarak incelemeyetabi tutulmuştur.

Summary:

This study is mainly includes the period, between after the 1929 Crisis, thatgave up the liberal economy and state economy politics year 1939. The aim of thisthesis statement is; to bring out the issue of industrilization policies, in this periodand effects on Turkish economy and furthermore, sectors are analyzed. In this thesisstatement, following a chronological approach, reviews the related studies andstatistical analysis.