Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Tarihi Anabilim Dalı

(1929 ? 1939) iktisadi devletçilik ve sanayileşme politikaları

(1929-1939) state economy and industrilization politics

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 215525 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma; 1929 krizi sonrası liberal iktisadi politikaların terk edilerek,devletçi politikaların yoğun olarak uygulandığı 1939 yılına kadar geçen dönemikapsamaktadır. Tezde; devletçi politikaların hakim olduğu dönemin, sanayileşmeyönünde belirlenen politikalar ve uygulamaları ile ülke ekonomisine etkileri ortayakoyulmaya çalışılmış, sektörel bazlı değerlendirmelere yer verilmiştir. Bu çalışmada;ele alınan konu, ikincil kaynaklar ve istatistiki verilerden faydalanılarak incelemeyetabi tutulmuştur.

Summary:

This study is mainly includes the period, between after the 1929 Crisis, thatgave up the liberal economy and state economy politics year 1939. The aim of thisthesis statement is; to bring out the issue of industrilization policies, in this periodand effects on Turkish economy and furthermore, sectors are analyzed. In this thesisstatement, following a chronological approach, reviews the related studies andstatistical analysis.