Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

2003

1929 dünya ekonomik bunalımı ve Türkiye'ye etkileri

The Great depression and effects to Turkey

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 140327

Tezi Bul
Özet:

oz Bu tez çalışmasında 1929 Krizinin nedenleri ve krizden etkilenen ülkelerin krizle mücadelelerinin ayrıntıları ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Harp borçlan, para sistemi, ticaret, üretim gibi ekonomik konular yanında politik gelişmeler ve kişilerin psikolojik durumları gibi ekonomi dışı faktörlerin krizin doğuşu ve gelişmesindeki etkileri de değerlendirilmiştir. ABSTRACT I tried to bring out causes of 1929 crisis and details of struggle that the most of countries gave out against depression. For this reason, I took up such a subjects that war debts, monetary system, trade, production one by one. I also deal with non- economic faktors such as political events and psychological trends effecting crisis. m

Summary:

oz Bu tez çalışmasında 1929 Krizinin nedenleri ve krizden etkilenen ülkelerin krizle mücadelelerinin ayrıntıları ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Harp borçlan, para sistemi, ticaret, üretim gibi ekonomik konular yanında politik gelişmeler ve kişilerin psikolojik durumları gibi ekonomi dışı faktörlerin krizin doğuşu ve gelişmesindeki etkileri de değerlendirilmiştir. ABSTRACT I tried to bring out causes of 1929 crisis and details of struggle that the most of countries gave out against depression. For this reason, I took up such a subjects that war debts, monetary system, trade, production one by one. I also deal with non- economic faktors such as political events and psychological trends effecting crisis. m