Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

1929 Ekonomik krizinin etkileri ve 1998 Asya krizi ile karşılaştırmalı olarak analizi

1929 economic crisis effects and analysis comparing with 1998 Asia crisis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140799 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

öz Dünya iktisadi tarihi incelendiğinde 1929 Ekonomik Krizi en uzun süreli ve sonuçlan bakımından en trajik olan ekonomik krizdir. Bu dönemde kapitalist sistem daha çok sorgulanmaya ve eleştirilmeye başlandı, ekonomik yapı da köklü değişimler meydana geldi. O güne kadar ki iktisat teorisinde büyük değişimler meydana geldi, klasik iktisat teorisinin tam istihdam varsayımı tümden reddedildi. Keynes'in Genel Teorisi genel olarak kakıl görmeye başladı. Tezde 1929 Ekonomik Krizi uygulanan iktisat politikaları bakımından sebep ve sonuçlarıyla birlikte incelendi ve 1998 Asya Krizi ile karşılaştırıldı. İktisat politikası, belli ekonomik amaçlara ulaşmak için yapılan sistemli, kurallı çaba ve uğraşlar bütünüdür. Devletlerin belirli dönemlerde belirli amaçlarla politikalar uyguladıkları bilinmektedir. İktisat politikası başlı başına bir politika aracıdır ve ekonomik amaçlara ulaşmak için kullanılmaktadır. 1929 Ekonomik Krizi bu nedenle uygulanan iktisat politikalarının ulaştığı hedefler bakımından incelendi. Kriz önce Amerika Birleşik Devletleri, daha sonra başta Avrupa olmak üzere tüm dünya ülkelerini sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da etkiledi. Krizin tüm dünya'ya etkilerinin vurgulanması amacıyla ekonomik büyüklük ve krizin sonuçları bakımından önde gelen dünya ülkeleri seçilerek ayrı ayrı incelendi. Son olarak ise 1998 Asya Krizi ele alındı ve her iki kriz karşılaştırıldı. Sonuç bölümünde krizlerle ilgili genel değerlendirme yapıldı. ABSTRACT Considering the world economic history, 1929 Economic Crisis was the one with severe economic consequencies and tragic results besides the depression was one of the longest economic depressions in the world history. Furthermore, the capitalism was much more criticized and examined during the depression and after the depression as an economic system. The classical economic theory and full employment asumption were wholly rejected with the beginning of the depression. Keynes' General Theory was become much more popular and generally accepted during this period. In this theses, 1929 Economic Crisis has been examined with reasons and results of the economic policies applied in this period and also compared with 1998 Asia Economic Crisis. Economic policy is defined as systematic and regulated efforts in order to reach predefined economic goals. So, 1929 economic crisis is also analyzed for the goals that governments planned to reach before and after the crisis. Firstly, the crisis in the United States is examined, afterwards Europe and the rest of the world are analyzed with reasons, results and economic policies applied. The countries are selected with respect to the volume of economic activity and the indications of the depression as well. At the end of the analysis 1998 Asia Depression has been examined and compared with 1929 Economic Depression. As a conclusion, general evaluation is performed about the economic crisis.

Summary:

öz Dünya iktisadi tarihi incelendiğinde 1929 Ekonomik Krizi en uzun süreli ve sonuçlan bakımından en trajik olan ekonomik krizdir. Bu dönemde kapitalist sistem daha çok sorgulanmaya ve eleştirilmeye başlandı, ekonomik yapı da köklü değişimler meydana geldi. O güne kadar ki iktisat teorisinde büyük değişimler meydana geldi, klasik iktisat teorisinin tam istihdam varsayımı tümden reddedildi. Keynes'in Genel Teorisi genel olarak kakıl görmeye başladı. Tezde 1929 Ekonomik Krizi uygulanan iktisat politikaları bakımından sebep ve sonuçlarıyla birlikte incelendi ve 1998 Asya Krizi ile karşılaştırıldı. İktisat politikası, belli ekonomik amaçlara ulaşmak için yapılan sistemli, kurallı çaba ve uğraşlar bütünüdür. Devletlerin belirli dönemlerde belirli amaçlarla politikalar uyguladıkları bilinmektedir. İktisat politikası başlı başına bir politika aracıdır ve ekonomik amaçlara ulaşmak için kullanılmaktadır. 1929 Ekonomik Krizi bu nedenle uygulanan iktisat politikalarının ulaştığı hedefler bakımından incelendi. Kriz önce Amerika Birleşik Devletleri, daha sonra başta Avrupa olmak üzere tüm dünya ülkelerini sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da etkiledi. Krizin tüm dünya'ya etkilerinin vurgulanması amacıyla ekonomik büyüklük ve krizin sonuçları bakımından önde gelen dünya ülkeleri seçilerek ayrı ayrı incelendi. Son olarak ise 1998 Asya Krizi ele alındı ve her iki kriz karşılaştırıldı. Sonuç bölümünde krizlerle ilgili genel değerlendirme yapıldı. ABSTRACT Considering the world economic history, 1929 Economic Crisis was the one with severe economic consequencies and tragic results besides the depression was one of the longest economic depressions in the world history. Furthermore, the capitalism was much more criticized and examined during the depression and after the depression as an economic system. The classical economic theory and full employment asumption were wholly rejected with the beginning of the depression. Keynes' General Theory was become much more popular and generally accepted during this period. In this theses, 1929 Economic Crisis has been examined with reasons and results of the economic policies applied in this period and also compared with 1998 Asia Economic Crisis. Economic policy is defined as systematic and regulated efforts in order to reach predefined economic goals. So, 1929 economic crisis is also analyzed for the goals that governments planned to reach before and after the crisis. Firstly, the crisis in the United States is examined, afterwards Europe and the rest of the world are analyzed with reasons, results and economic policies applied. The countries are selected with respect to the volume of economic activity and the indications of the depression as well. At the end of the analysis 1998 Asia Depression has been examined and compared with 1929 Economic Depression. As a conclusion, general evaluation is performed about the economic crisis.