Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Tarihi Bilim Dalı

1929 ekonomik krizinin İstanbul'a etkisi

The effect of 1929 economic crisis to İstanbul

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 227195 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1929 yılında Amerika'da New York Borsası'nda yaşanan büyük düşüşün neden olduğu ekonomik etkiler kısa sürede tüm dünya ekonomisinde hissedilmeye başladı. Dünya genelinde büyük fiyat düşüşleri yaşandı. İşsizlik oranları artışa geçti ve insanlar fakirleşmeye başladı. Bu olay, tarihe 1929 Dünya Ekonomik Krizi olarak geçti.Bu krizin başlamasıyla, tüm dünyada üretim azaldı. Uluslararası ticaret ciddi boyutlarda düşüş gösterdi. Büyük iflaslar yaşandı. Dünya ekonomileri, bu krizden kurtulabilmek için çözüm üretmeye çalıştılar.Dünyanın büyük ekonomilerine sahip ülkeler kadar olmasa da Türkiye'de bu krizden ciddi yaralar almıştır.Özellikle tarımsal ürün fiyatlarında yaşanan düşüşler, birçok gelişmekte olan ülke gibi ekonomisinin büyük kısmı tarıma dayalı olan Türkiye'yi de derinden etkilemiştir.Avrupa'yı Asya'ya bağlayan şehir İstanbul bu ekonomik krizden uzak kalamamıştır. Krizle birlikte düşen tarım ürünleri fiyatları nedeniyle ihracatımız zor günler geçirmekteydi. Ülke parası her geçen gün değer kaybetmekte ve bununla ilgili kurumlar tarafından önlemler alınmakta idi. Yerli malı tüketimi tavsiye edilmekteydi. Dış alımlarla ilgili olarak yalnızca acil ve zorunlu malların ülkeye girişine izin verilmekteydi.Amerika'da bir borsa krizi olarak başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan kriz İstanbul şehrini de olumsuz etkilemişti. Halk fakirleşti. İnsanlar gelecek günleri endişe ile bekliyorlardı. Para değerimiz sürekli düşüyordu. Bu durumun nereye kadar devam edeceğini kimse tahmin bile edemiyordu. Devlet gerekli önlemleri almış olsa da, kriz önlem tanımıyordu. İstanbul bu krizin etkilerinden uzun yıllar kurtulamadı. Bu kriz tarihe, dünyanın en büyük ekonomik krizlerinden biri olarak geçti.

Summary:

The collapse in New York Stock Exchange in year of 1929 effected economies of countries worldwide quickly. Some of the global effects were price drops, increased unemployment rates and decreased income. This economical crisis is called as the Great Depression in history. Right after the crisis,overall production and international trade levels decreased followed by massive number of bankruptcies. World economies tried hard to find out a solution to end this crisis.Not as much as the economies of world's bigger countries, Turkey also had serious injuries from this crisis. Specifically price drops in agricultural products had effected Turkey deeply as its economy was dependent mostly on husbandry like many other developing countries.Istanbul, the city that connects Asia to Europe, couldn?t avoid the crisis as well. Our exportation experienced hardship because of price drops in agricultural products. Nation currency's lost its value day by day and cautions was taken by the concerned agencies and consumption of national products was encouraged. About the exportation, only emergent and necessary goods were allowed to enter the country.The crisis which initiated as a stock exchange crisis in the USA and had affects globally, negatively effected Istanbul city as well. Citizens became poor and were waiting for a bright future restlessly. No one could even guess how long crisis would continue. Even if government has taken the necessary cautions, crisis couldn't been stopped. Istanbul couldn't heal the effects of this crisis for a long time.