Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

1929 ekonomik krizinin Türk basınına yansımaları

The reflections of 1929 economical crises on Turkish press

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 217019 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kapitalizm tarihsel ve toplumsal bir sistemdir. Ancak ortaya çıktığı günden beri kapitalizmin işleyişi krizlerle sarsılmaktadır. 1929'da yaşanan ekonomik kriz süresi, kapsama alanı ve toplumsal sonuçları açısından kapitalizmin tarihinde görülen en büyük krizdir. 1929 krizi ülkemizde de toplumsal yaşamın her alanında çeşitli etkiler yapmıştır. Bu doğrultuda kriz günlük gazetelere, düşünce dergilerine ve o yıllarda yazılan çeşitli kitaplara konu olmuştur. Bu çalışmada 1929 krizinin Türk basınına ne şekilde yansıdığı, kriz'in ülkemizde nasıl algılandığı araştırılmış ve 1929 krizi ile bağlantılı olarak dönemin genel görüntüsüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada tarihsel bir olayın ülkemiz basınına nasıl yansıdığı araştırıldığından, kriz yıllarında ülkemizde çıkan belli başlı gazeteler ve dergiler taranmıştır. Aynı zamanda Kriz yıllarında yayınlanan ve krizle ilişkili görülen çeşitli kitaplar incelenmiş ve bu çalışmada kullanılmıştır. Bunların dışında konuyla ilgili çeşitli kitap ve makaleler de taranmıştır.Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 1929 krizinin Türkiye'deki günlük gazetelere nasıl yansıdığı, ikinci bölümde krizin çeşitli düşünce dergilerine nasıl yansıdığı incelenmiştir. Son bölümde ise kriz yıllarında yazılan çeşitli kitaplar incelenerek 1929 krizinin Türkiye'de siyasi düzeyde nasıl algılandığı incelenmiştir.

Summary:

Capitalism is an economic, social and historical system. Since the emergence, capitalism periodically shaken by crisis. The economic crash in 1929 is a peculiar one, related to the duration, scope of the crise and the social results that came out all through the world. 1929 crises had various effects on economical, political and social life of Turkey as well. In this respect, the crisis has been a content in newspapers, periodicals and various books which were published during the era. In this thesis, we achieved to show in which ways did 1929 crisis take place in Turkish press and how the crisis was perceived in Turkey. Related to the 1929 crisis we also aimed to reach the general outlook of the era. According to the aim of the research, main newspapers and periodicals which are published in1929 and 30?s were examined. Also, several books that we considered related to the `29 crises had been axamined and evaluated in the study. Besides, various kind of books and articles related to the subject have been scanned.Thesis consists of three chapters. In the first chapter how the 1929 crisis had taken place has been examined. The content of the second chapter is how ?29 crises had been evaluated in the periodicals. The third and the last chapter consists of the examinations of the books that are written during the crise era. By the examination of the books how the 1929 crisis was perceived in political level has been investigated.