Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü

1930 belediye seçimleri

1930 municipality elections

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 205165 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET1930 yılında yapılan Belediye seçimleri ülkemizdeki modern anlamdabelediyecilik ve yerel yönetim yapılanması için büyük bir gelişme olduğu gibi aynızamanda Türk Demokrasi tarihinde de seçim sistemi ve çok partili hayata geçiş içinönemli bir denemenin gerçekleştirilmesine sahne olmuştur Bu seçimler günümüzekadar hem yerel yönetimler hem de demokrasi alanında süregelen birçok konudabaşlangıcı oluşturması açısından, olumlu veya olumsuz etkilerin, neden ve niçinlerinkaynağını teşkil etmiştir Türk siyasal yaşamında bu konunun etkileşimlerininincelenmesi, günümüzle ilişkilendirilmesi kuramsal açıdan önem taşımaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACTThe municipality elections done in 1930 was not only, in modernsense, a great development for establishing infrastructure of municipality and localadministrations in our country but also a ground for a significant trial of transition tomulti-party political life and election system in the history of Turkish Democracy These elections became a resource of positive and negative impacts and reasonssince it was a starting point for a variety of subjects both in local administrations anddemocracy lasting up to now ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.