Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı

1930'lar Türkiye'sinde bir modernleşme aracı: Basın

A modernization tool in 1930's Turkey: Press

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 340409 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Osmanlı İmparatorluğu 18. yüzyıla kadar Batı ile sosyo-kültürel bir bağ kurmayı gerekli görmemiştir. Bu bakımdan bu yüzyıla kadar ilişkiler genelde sınırlı kalmıştır. Ancak Osmanlı İmparatorluğu?nun Batı?nın tekniğini ve ilmini almak için bir çaba içine girmesi, askeri ve ekonomik bakımdan Batı?dan geri kalındığının anlaşılmasıyla gerçekleşmeye başlamıştır. 19. yüzyıl ile bu süreç ?Batılılaşma? ya da ?Modernleşme? sözcüklerinde anlam bulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu?nun dağılmasını önlemek amacıyla girişilen bütün faaliyetler, modernizm ile Osmanlı toplum yapısının uyuşmaması neticesiyle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Cumhuriyet dönemi modernleşme sürecinin temelleri İttihat ve Terakki döneminde atılmış olsa da devrimleri hayata geçiren Kemalist yönetim olmuştur. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından itibaren birbiri ardına atılan adımlar ve gerçekleştirilen devrimlerin geniş halk kitlelerine anlatılması, benimsetilmesi, tıpkı 18. ve 19. yüzyıllardaki Batı modernleşmesinde görüldüğü gibi, genç Cumhuriyet içinde en etkili kitle iletişim aracı olan gazetelerle sağlanmaya çalışılmıştır.

Summary:

Until the 18th century, Ottoman Empire didn?t find necessary to establish a socio-cultural connection with the western culture. Ottoman Empire made an effort to get the technics and wisdom of the west only after they realized that they got left behind in terms of economy and military. In the 19th century, this process had found its meaning with the words "Westernization" or "Modernization". All activities undertaken in order to avoid the dispersion of the Ottoman Empire had been failed due to the incompatibility of the modernism with the society itself. Although the foundations of the process of modernization of The Turkish Republic laid during the period of The Union and Progress, the real driving force behind the realization of it, was the Kemalist government. To tell all the steps taken since the years of the Republican era one after another and all the revolutions to the society, just like the 18th and 19th century modernization move, newspapers were used as the most effective tool within the young republic.