Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Tarih Bölümü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı / Tarih Eğitimi Bilim Dalı

1936 yılı Türk basınında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ve Türk İnkılabı

Mustafa Kemal and Turkish Revaluotin in 1936 press

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 264638 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tez çalışmamızın temelini oluşturan 1936 yılı özellikle dış politikanın ağırlıklı olarak etkinliğini Türkiye'de hissettirdiği bir dönemdir. Türkiye hem çıkarlarını koruyarak hem de dünya barışına katkı sağlamak amacıyla 1936 Montreux boğazlar sözleşmesini imzalamıştı. Türkiye tarafsız dış politikasını koruyarak Hatay sorununu çözümüne yönelik de gerçekçi bir çaba göstermeye başlamıştı. İçerde ise ekonomi, imar ve eğitim alanında planlı çalışmalar devam etmekteydi. Özellikle ikinci beş yıllık sanayi planı doğrultusunda çabalar sürerken, 1934-1938 yılları arasında uygulanan I. Beş yıllık sanayi planı doğrultusunda İzmit kâğıt fabrikası üretime başlamış ve önemli demir yollarının millileştirilmesi çalışmalarına ağırlık verilmişti. Devlet bu politikalarda başarı sağlamaya çalışırken, Türk insanı ise yurdunun doğal kaynaklarını tanıma ve kullanma yeterliliği kazanmaya çalışıyordu. Kültürel alanda yapılandırılan kurumlar, topluma yeni cumhuriyet ideolojisini kazandırma etkinliklerinde bulunuyordu. Diğer taraftan bu görev sürdürülürken ulusal geçmişi, dili, ve estetik beğeniyi, geliştirmeye yönelik görevlerini de ihmal etmemişlerdi. Dönemin Türk basının da bu faaliyetlerin halka duyurulması, yeni Türkiye ideolojisinin yerleşmesi için yoğun bir çaba gösterilmekteydi. Sosyal dönüşümü anlamak ve bunu halka anlatmak basının temel göreviydi. İnkılapların önem ve hedeflerini basit bir dille halka anlatmak da basının temel amaç ve etkinliğiydi. Tez çalışmasında faydalandığımız basın da bu ilkeler doğrultusun da oluşturulmuş ve yayın yapan unsurlardı. Bu tez çalışmasında 1936 yılının hükümet ve devlet politikası, halkın bilinç düzeyi, yönelimleri basına yansımaları farklı gazetelerden incelenmeye çalışıldı. Özetle bir yılın basına yansımaları tüm yönleriyle detaylı bir şekilde incelenmeye çalışıldı.

Summary:

The year 1936 is the basis of our thesis. In this mainly period, Turkey was influenced from the foreign policy, predominantly. Turkey signed an agreement which is called Montreux Convention to protect the benefits and to contribute to world peace in 1936. Turkey protected of its objective foreign policy. By the way, it also began to attempt realistic solving to the Hatay problem. Turkish people tried to know national sources and traid to use them. Configured in the field of cultural institutions events while in this task from the other side hand their national history, language, and the aesthetic appreciation, had not neglected their duty to develop. Turkish press of the period of these activities to publicize the new Turkey to settle an intense effort of the images of ideology. Social transformation and to understand it was the basic task of the public to tell the press. Importance and objectives of the Revolution a simple language to tell the public the basic aims and activities of the press was. Thesis, these principles are also in the press that we use have been created and the factors that were broadcast.