Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Tarih Bölümü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bilim Dalı

1938 yılı Türk basınında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk inkılabı

The president of republic veteran Mustafa Kemal Atatürk and Turkish revalution in Turkish press of 1938

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 226655 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tez çalışmamızın temelini oluşturan 1938 yılı, özellikle siyasal bakımdan II. Dünya Savaşı'nın hazırlayıcısı olan sıcak çatışmalarla doludur. Türkiye, tarafsızlık dış politikasını koruyarak, çevresindeki ülkelerle daha önce kurduğu iş birliğini kuvvetlendirmiş, kararlı tutumu sayesinde siyasi dengeleri de hesaba katarak Hatay Sorununu çözümlemiştir. İçeride ise ekonomi, imar ve eğitim alanlarındaki planlı çalışmalar devam etmiştir. O dönem Türkiye ekonomisinin kendi içindeki ticaret, ziraat, finansman, maden ve sanayi gibi üretim alanları arasında, her biri diğerinin ihtiyacını karşılayacak şekilde olumlu bir eklemlenme süreci de yaşanmaktaydı. Türk insanı, bu çabalar içinde yurdunun doğal kaynaklarını tanıma ve ihtiyaçları için kullanabilme yeterliliği kazanıyordu. Kültürel alanda yapılandırılan kurumlar, bir taraftan bu görevi sürdürürken, diğer taraftan ulusal geçmişi anlamaya ve estetik beğeniyi zenginleştirmeye yönelik görevlerini de ihmal etmemişlerdir. Dönemin Türk basını, bunca olayın haberi ve yorumuyla uğraşarak, ağır bir yükü sırtlanmıştı. Sosyal yaşamda sürekli bir dinamizmi sağlayan inkılapları anlamak, önem ve hedeflerini basit bir dille halka anlatmak, hayata ilişkin örnek teşkil edebilecek tutumları yakalayabilmek, Türk basınının belki de en kutsal görevleri arasındaydı

Summary:

ABSTRACTUnderlying our thesis study, the year 1938is full of close combats, which, particularly ın the political sense, are preparative to the II. Word War. Maintaining her foreign policy of neutralism, Turkey strengthened the collaboration she had formerly established with the surrouunding countries, and thanks to her determined attitude, worked the Hatay Problem out, taking into account the political balances as well. Domestically, planned Studies on economics, reconstruction, and education have proceeded. In hat period, a positive proccess of articulation was being experienced among the production fields of Turkey?s economy such as commerce, agriculture, financing, minig and industry, in a way that each could meet the other?s needs. Turkish citizen, within these efforts , was acquiring an adequacy to get to know thenatural resources of his own land, and to be able to use them for his needs. While on one hand the institutions, which were structured in the cultural area, pursued this duty, on the Other hand they did not disregard their tasks directed to understand the national past, and to enrich the aesthetic taste. Coping with the item and comment of this much of events, The Turkish pres of the period had taken on its back heavy burden. It was perhaps among the holiest tasks of the Turkish pres to understand the revulutions, which provided a persistent dynamism in social life, to explain their importance and targets to the public in plain Language, to be able capture the attitudes which could have set good examples pertaining to life.