Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı

1939-1950 arasında Türkiye'deki sosyo-ekonomik durumun çok partili hayata etkileri

The impacts of socio-economic stiutaion in Turkey between 1939 and 1950 to political life with multi-parties

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 215497 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Osmanlı mparatorlugu'nun çökmeye basladıgını idrak etmesinden beri Türktoplumuna hedef olarak gösterilen ?modernlesme? ve ?batılılasma?ya ulasma yolunda enönemli adım hiç süphesiz batılı anlamda parlamenter demokrasiye geçistir. Bu adımAtatürk düsüncesinde de en önemli unsurlardan birini teskil etmektedir. Türktoplumunun hala tam demokrasi hedefini gerçeklestirme yolunda harcadıgı çabalar gözönüne alınırsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulusundan sonra uygulamaya konan çokpartili siyasi hayata geçis denemeleri içinde basarıya ulasma sansını yakalayan sürecinönemi kendiliginden ortaya çıkmaktadır.Bu dönemde Türk toplumun iç dinamiklerinin incelenmesinin, DemokratParti'nin bu basarısının sebeplerini anlama yolunda önemli bulgular saglayacaktır.Ayrıca Türkiye'nin demokratik bir yönetim kurma yolunda harcadıgı çabaları vegeçirdigi asamaları daha anlamlı kılacagı düsüncesinden hareketle Yüksek Lisans Teziolarak 1939?1950 yılları arasında uygulanan politikaların ve sosyo-ekonomik durumunçok partili hayata geçisteki etkilerinin incelenmesi tercih edilmistir.

Summary:

Since the Ottoman Empire realised that the state was in a collapse, the mostimportant aim was to reach ?modernisation? and ?westernisation?, which were set outfor Turkish society as a target, is obviously to implement western-style parliamentarydemocracy. This step was also one of the crucial aspects in Atatürk?s thought. If onetakes the attempts society currently making to have a full democracy into consideration,the importance of the period where the attempts applied after the foundation of TurkishRepublic to have a political life with multi-parties succeeded appears on its own.To analyse the inner dynamics of Turkish society in this period will be vitalevidences through the understanding of the reasons of Demokrat Parti?s success.Moreover, from the idea which could make our understanding of the steps and attemptsTurkey has taken for better and democratic governance clearer, exploring the impacts ofpolicies carried out between 1939 and 1950 and socio-economic situation overimplementation of a political life with multi-parties was chosen as the subject of thismaster thesis.