Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bilim Dalı

2014

1940-1960 yılları arasında Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi

Turkish Language and Literature education between 1940 and 1960

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 354622

Tezi Bul
Özet:

Edebiyat, duygu ve düşüncelerin estetik ve güzellik anlayışına uygun bir şekilde, yazılı veya sözlü olarak ifade edilmesi sanatıdır. Edebiyat eğitimi ise estetik zevki, eleştirel düşünme yetisi ve bakış açısı gelişmiş, dili doğru kullanabilen, duygu ve düşüncelerini güzel ifadelerle ortaya koyabilen, öğrendiği edebiyat bilgilerini uygulayarak yaratıcılığa dökebilen bireylerin yetiştirilmesi işidir. Edebiyat eğitimi sanatsal beğeniyi geliştirmesi, kültürel değerleri somut bir şekilde ifade etmesi, yaşananları farklı bir dikkatle dile getirmesi gibi özellikleri ile oldukça önemlidir. Bununla birlikte edebiyat eğitiminin temel amacı, okuduğunu anlayabilen ve anladığını ifade edebilen bireyler yetiştirebilmektir. Edebiyat, eğitim aracılığıyla bireylerin zihin, ruh ve ahlak olgunluğuna erişmelerine katkı sağlamaktadır. Edebiyat eğitimi, bir yandan geçmiş dönemlere ait edebi eserleri öğrencilere tanıtırken, bir yandan da bu edebi eserler üzerinden edebiyat bilgisi ve edebiyat sevgisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda içinde bulunulan dönemin edebiyat eserlerini tanıtarak, güncel edebiyatla ilişki kurmalarını ve alanın mevcut sorunlarına ilgi duymalarını sağlamaktadır. Bütün bu gelişmelerin bireyin sözlü ve yazılı anlatım yeteneğinin güçlenmesine de etkisi olmaktadır. Bu anlamda edebiyat eğitimi, bireydeki güzellik duygusunu ortaya çıkarmak, geliştirmek ve zenginleştirmek konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Edebiyat eğitimi aynı zamanda güzel konuşma ve düzgün yazma becerilerini kazanmış, davranış inceliğine ve güzellik duygusuna sahip bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, esas olarak 1940-1960 yılları arasındaki Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminin gelişim seyri, öğretim programları ve ders kitapları incelenmekle birlikte, Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonraki eğitim konusunda yapılan çalışmalar, eğitim sistemindeki gelişmeler ile ortaöğretim kurumları da ele alınmıştır. Bu çalışmanın temel amacı 1940-1960 yılları arasındaki öğretim programlarının analiz edilmesi, Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminin gelişimine olan etkisinin belirlenmesidir. Anahtar Kelimeler: Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programları

Summary:

Literature is the art in which thoughts and feelings are expressed orally or written in an appropriate manner with aesthetics and sense of beauty. Literature education is the work of training individuals who have advanced aesthetic pleasure, critical thinking skills and perspectives and can use the language accurately and express their feelings and ideas with good expression and transform them into creativity by applying their literary knowledge. Literature education is considerably important in terms of these qualities that are supposed to improve artistic admiration, expression of cultural values in a concrete way, utterance experiences with different care. In addition to this, the main aim of the education is to educate individuals who can understand what they have read and express what they have understood. Literature contributes to accessing to their minds, mental and moral developments through education. Literature education not only introduces students to literary works, but also aims to help them gain knowledge and love of literature through these literature resources. At the same time, by introducing literary resources of current period, it provides that they are interested in theories related to literature and current issues in the field. All of these developments affect written and oral expression skills of individuals. In this sense, literature education plays a crucial role in revealing a sense of beauty in the individual, developing and enhancing it. Moreover, such education contributes to educating individuals who have gained good speaking and accurate writing skills and tact and sense of beauty. In this study, the development process of Turkish Language and Literature education was examined between the years 1940-1960. This study also deals with education studies, carried out after the proclamation of the republic, education system, teaching programs, secondary school institutions and course books. The topics discussed within the specified time were examined by consıdering the information provided by other researchers. Key Words: Turkish Language and Literature education, curriculum