Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı

1940 yılı' Erzurum gazetesi' ekseninde Erzurum

Erzurum on the axis of 1940 'Erzurum newspaper'

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 254852 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsünün Yüksek Lisans Tezi olarak belirlenmiştir. ?1940 Yılı Erzurum Gazetesi Ekseninde Erzurum? başlıklı tez çalışmasında, Erzurum Gazetesine göre 1940 yılındaki Erzurum incelenmiştir.Siyasi açıdan bakıldığında; Cumhuriyet rejiminin yerleştirilmesi ve 2'nci Dünya Savaşına ilişkin gelişmeler ön plana çıkmaktadır. Sosyo kültürel ve eğitim açısından bakıldığında; Türk dili ile halkevleri ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına ilişkin haberlere ağırlıklı olarak yer verildiği görülmüştür. Ekonomik açıdan bakıldığında ise; sanayi, tarım ve hayvancılıkla ilgili haber ve gelişmelere yer verilmiştir.Tezin kaynağı, haftalık Erzurum Gazetesinin 1940 yılı içinde yayınlanan sayılarının, inceleme ve araştırmalarından oluşmuştur. Erzurum gazetesi, yerel bir gazete olmasına karşın ekonomik, kültürel ve politik gelişmeleri takip etmiştir. Günlük toplumsal yaşamın içerisine, uluslararası sorunlar, çözüm yolları, diğer ülkelerin yaklaşımları, uluslararası ilişkiler, sözleşmeler ve antlaşmalar, sağlık, gıda, eğitim, ekonomi, sosyal değişim, doğal afetler, insan kaynaklarının kullanım düzeyi, yenilikler vb. alanlarda toplumsal bilincin gelişmesine ve kullanılmasına katkılar sağlamıştır.

Summary:

This study was designated as the Master Thesis of the Istanbul University, the Institute of Atatürk?s Principles and The History of the Turkish Revolution. The source of the thesis consists of reviews and researches of the weekly Erzurum Newspaper?s editions which were published in 1940. Although Erzurum Newspaper is a local paper, it followed economic, cultural and political developments. Within the daily social life it made contributions to improve the public consciousness on such fields as international issues, solutions, other countries? perspectives, international relations, agreements and treaties, health, food, education, economy, social change, natural disasters, the usage level of human resources, innovations etc.