Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

2005

1945-2000 yılları arasında Türkiye'de tarım ekonomisinin gelişimi ve uygulanan politikaların tarım üzerine etkisi

The development of agricultural economy and the effect of the applied policies on agriculture in Turkey between 1945-2000

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 158555

Tezi Bul
Özet:

öz "1945-2000 Yıllan Arasında Türkiye'de Tarım Ekonomisinin Gelişimi ve Uygulanan Politikaların Tarım Üzerine Etkisi" başlıklı bu tez çalışmasının amacı, belirtilen dönemde Türkiye'de tarım sektörünün gelişiminin incelenmesi ve bu sektörün ulusal ekonomi içerisindeki yerinin saptanmasıdır. Özellikle 1980 yılı itibariyle liberal ekonomiye geçişle birlikte tarımın ekonomi içerisindeki rolünün küçüldüğü görüşü ön plana çıkmıştır. Yapılan çalışmada asıl olarak bu görüşün doğruluğu sorgulanmaktadır. îlk bölümde tarım sektörüne ilişkin kuramlar ele alınmış, kuramların birbirleri ile karşılaştırmaları yapılmıştır. îkinci bölüm de dünyada tarım sektörü hakkındadır: uluslararası işbölümü çerçevesinde tarımın dünya ekonomisinde sahip olduğu yer incelenmiştir. Üçüncü bölüm Türkiye odaklıdır. Yukarıda belirtilen zaman dilimi içerisinde, Türkiye tarımının dünya ekonomisi ile bağlantısı da göz önünde bulundurularak, Türkiye'de uygulanan tarım politikaları ve bu politikaların sonuçları ortaya konmuştur. ABSTRACT This dissertation entitled "The Development of the Agricultural Economy in Turkey and the Impact of Policy Measures on Agriculture (1945-2000)" aims at analysing the place and the deveopment of the agricultural sector in the Turkish economy between years 1945 and 2000. It is commonly mentioned that from 1980 onwards, with the neoliberal transformation, the role of agriculture in the economy is diminished. This dissertation especially aims at challenging this understanding. To this end, in the first part, the theories about the agricultural sector is explored and compared. In the second part, the place of agriculture in the world economy is analysed in terms of international division of labour. The third part focuses on Turkey. The agricultural policies and their outcomes are discussed, also with respect to the linkages between Turkish agriculture and the world economy. IV

Summary:

öz "1945-2000 Yıllan Arasında Türkiye'de Tarım Ekonomisinin Gelişimi ve Uygulanan Politikaların Tarım Üzerine Etkisi" başlıklı bu tez çalışmasının amacı, belirtilen dönemde Türkiye'de tarım sektörünün gelişiminin incelenmesi ve bu sektörün ulusal ekonomi içerisindeki yerinin saptanmasıdır. Özellikle 1980 yılı itibariyle liberal ekonomiye geçişle birlikte tarımın ekonomi içerisindeki rolünün küçüldüğü görüşü ön plana çıkmıştır. Yapılan çalışmada asıl olarak bu görüşün doğruluğu sorgulanmaktadır. îlk bölümde tarım sektörüne ilişkin kuramlar ele alınmış, kuramların birbirleri ile karşılaştırmaları yapılmıştır. îkinci bölüm de dünyada tarım sektörü hakkındadır: uluslararası işbölümü çerçevesinde tarımın dünya ekonomisinde sahip olduğu yer incelenmiştir. Üçüncü bölüm Türkiye odaklıdır. Yukarıda belirtilen zaman dilimi içerisinde, Türkiye tarımının dünya ekonomisi ile bağlantısı da göz önünde bulundurularak, Türkiye'de uygulanan tarım politikaları ve bu politikaların sonuçları ortaya konmuştur. ABSTRACT This dissertation entitled "The Development of the Agricultural Economy in Turkey and the Impact of Policy Measures on Agriculture (1945-2000)" aims at analysing the place and the deveopment of the agricultural sector in the Turkish economy between years 1945 and 2000. It is commonly mentioned that from 1980 onwards, with the neoliberal transformation, the role of agriculture in the economy is diminished. This dissertation especially aims at challenging this understanding. To this end, in the first part, the theories about the agricultural sector is explored and compared. In the second part, the place of agriculture in the world economy is analysed in terms of international division of labour. The third part focuses on Turkey. The agricultural policies and their outcomes are discussed, also with respect to the linkages between Turkish agriculture and the world economy. IV