Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı

1945'den günümüze Türkiye'de ambalaj tasarımının gelişme dinamikleri

Development patterns of packaging design in Turkey since 1945

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 310697 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez, Türkiye'de 1945'den günümüze hızlı tüketim ürünleri alanındaki ambalaj tasarımı çalışmalarına ve ambalaj tasarımının gelişme dinamiklerine odaklanmıştır Ambalaj tasarımının gelişimi ile firmaların ambalaj tasarımına kaynak ayırması ve tasarımı, bilinçli bir şekilde marka iletişiminin stratejik bir unsuru olarak kullanması kast edilmiştir Tezin amacı ise, Türkiye'de ambalaj tasarımının artan önemini ve ambalaj tasarımının gelişimini tetikleyen dinamikleri ortaya koymaktır Araştırma iki aşamada yapılmıştır Birinci aşama, literatüre dayalı tarihsel bir analiz içermektedir Keşif amaçlı bu analiz, 1945'den günümüze kadar geçen süre zarfında Türkiye'deki gelişmeleri incelemiş ve daha sonraki araştırma safhasında daha detayına inmek üzere nelerin ambalaj tasarımının gelişimini etkilemiş olabileceğini ortaya koymuştur Sosyoekonomik değişimler, perakendecilik ve tasarım alanındaki gelişmeler ekseninde yapılan tarihsel analiz, 1945'den günümüze kadar geçen süreyi dört ayrı zaman dilimi içerisinde incelemiştir Araştırmanın ikinci aşamasını ana araştırma yöntemi olan örnek olay çalışmaları oluşturmuştur Hızlı tüketim ürünleri alanında ambalaj tasarımının en yaygın olarak kullanıldığı kişisel bakım, gıda ve alkollü içecek sektörlerine odaklanan örnek olay çalışmaları kapsamında, bu sektörlerin öncü firmaları Evyap, Ülker ve Tekel / Mey firmaları araştırılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This thesis focuses on packaging design in fast moving consumer goods sector and development patterns of packaging design in Turkey since 1945 What is meant by development in packaging design is the strategic use of design by firms in brand communication The aim of the thesis is to analyze the increasing importance of packaging design and dynamics behind the development of packaging design The study was carried out in two stages The first stage was based on literature and provided a historical analysis This exploratory analysis covered the developments in Turkey since 1945 to find out what may effected the development of packaging design The analysis was based on socioeconomic changes, developments in retailing and design The period was analyzed in four sequential time periods The second stage of the study consisted of three case studies, which compromise the main research method Fast moving consumer goods sector, personal care, food and alcoholic beverages are the main categories which uses packaging design extensively For this reason samples are chosen from these categories and case studies are carried out with Evyap, Ülker and Tekel / Mey companies Unit of analysis from each company was Arko Men from Evyap, Çokokrem from Ülker and Yeni Rakı from Tekel / Mey Sectoral data, company history and recent packaging design projects of selected brands were covered under the case studies Research was based on multiple source of evidence for each case and interviews with the senior managers of the selected companies were the main source of data The findings of each stages of the study were analyzed through pattern matching techniques and development patterns of the packaging design in Turkey were achieved The time period since 1945 was divided into four sequential time periods based on development of packaging design ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.