Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

1945'ten günümüze Venezuela ve Bolivya'da sosyalist hareket

From 1945 till today socialist movements in Venezuela and in Bolivia

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 340440 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu yüksek lisans tezinde, Latin Amerika'da, özel olarak Venezuela ve Bolivya'daki sosyalist hareketler ele alınmaktadır. Başta Venezuela olmak üzere, Latin Amerika'da sosyalist akımın son dönemde etkin olmasının sosyal, politik, ekonomik, tarihi süreçleri ve nedenleri ile birlikte açıklamak amaçlanmaktadır. Spesifik olarak, Venezuela ve Bolivya'da soğuk savaştan sonraki sosyalist hareketler, politik gelişmeler incelenip, politik gelişmelerle karşılaştırılarak, bir noktaya kadar, bugünkü halk hareketlerinin özüne inmek hedeflenilemektetir.

Summary:

This thesis argues about socialist movements in Latin America, particularly the cases of Venezuela and Bolivia. As Venezuela, recently socialist movements have been effective in Latin America countries. Thus, this thesis aims at searching and explaining the politic, economic, historical reasons of socialist movements in Latin America. As we shall see, this thesis specifically searched the socialist movements after Cold War in Venezuela and Bolivia, and comparing these, two countries by social structure and socialist movements in order to understand the essence of socialist movements in Latin America.