Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

1946-1958 döneminde Türkiye'nin cari hesap açığının iktisadi analizi

Economic analysis of the current account deficit of Turkey in the 1946-1958 period

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 100027 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

9 0zet Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde 1946-1958 dönemindeki, Türkiye'nin IMF destekli ilk istikrar programım uygulamasıyla sonuçlanan, makroekonomik dengesizliğin tarihinin yazılması amaçlanmaktadır Giriş bölümünde İkinci Dünya Savaşı ertesindeki değişimleri anlamak için bir tarihsel arka plan sunmak üzere 1923-1945 dönemindeki kalkınma stratejisi ve politikalarının bazı temel unsurları kısaca özetlenmiştir İkinci bölümde, İkinci Dünya Savaşı sonrasında iktisat politikası oluşturucularının Türkiye'nin iktisadi kalkınma programını finanse etmek için dış kaynak arayışlarına yol açan iç ve dış gelişmeler ve Amerikan yardım programının kalkınma politikalarının belirlenmesindeki rolüne yer verilmektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Summary The purpose of this study is to write the history of the macroeconomic disequilibria of the Turkish economy in the 1946-1958 period that led to the implementation of Turkey's first IMF supported stabilization program In the introductory chapter, in order to provide a historical background for understanding the changes in the post- War years, some essential elements of the economic development strategy and policies of the 1923-1945 period are briefly summarized ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.