Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Urdu Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

1947 sonrası Urdu hikayeciliği ve İntizar Hüseyin

Urdu narration after 1947 and İntizar Hussain

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 375920 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmamızın konusunu 1947 sonrası Urdu Hikayeciliği ve İntizar Hüseyin oluşturmaktadır. 1947 yılı bölge tarihinde önemli bir dönüm noktasına işaret etmektedir. Müslüman ve Hinduların beraber yürüttükleri bağımsızlık mücadelesi başarıyla sonuçlanmıştır. Hindistan'ın İngiliz esaretinden kurtularak bağımsızlığına kavuşmasıyla bu kıtada Müslüman çoğunluğun oluşturduğu Pakistan ve Hindu çoğunluğunun oluşturduğu Hindistan olmak üzere iki ayrı devlet vücut bulmuştur. 1947 sonrası Urdu hikayeciliğinin anlatımına geçilmeden önce tezimizin I. bölümünde ilk olarak Urdu edebiyatında nesir türünün doğuşu, ardından II. bölümde hikaye türünün ortaya çıkışına kadar olan süreç, Urdu hikayesini etkileyen edebi akımlar ve dönemin önemli yazarları hakkında bilgi verilmiştir. Dört bölümden oluşan tezimin III. bölümünde ise 1947 sonrası Urdu hikayeciliği, yazarları ve bölünmenin hikaye türüne etkileri incelenmiştir. Son olarak IV. bölümde Urdu edebiyatının yaşayan efsanesi olan İntizar Hüseyin'in hayatına, edebi kişiliğine ve eserlerine yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Urdu Edebiyatı, hikayecilik, bölünme, ntizar Hüseyin

Summary:

This study constitutes Urdu Narration After 1947 and Intizar Hussain. 1947 is the year, accepted as milestone in the history of Indian subcontinent. The struggle of independence, has been done by Muslims and Hindus ended in a great success for both parts. Two different countries from one has been established as India had its independence from the captivity of the United Kingdom. On one hand, Pakistan with Muslim majority, on the other hand, India with Hindu majority. Before continue to the explanation of Urdu Narration After 1947, in the first chapter we provided an explanation of birth of Urdu prose and first signs of tales and stories. In the second chapter, the period until the emergence of stories genre, and then, some different literature trends that had a considerable impact on Urdu literature along with information about several memorable writers were explained.In the third chapter, we primarily covered literature environment after 1947, writers and the impact on the genre of stories caused by partition ofIndia. Lasty, in the forth chapter, we analysed the life and literary character of one of the most significant name in Urdu literature, who dedicated himself for himself fort his purpose, as well as recognised as a living-legend in Pakistan, Intizar Hussain. Keywords: Urdu Literature, narration, partititon, Intizar Hussain