Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Tarih Anabilim Dalı

1950-1954 yılları arası Apoyevmatini Gazetesi'nin analizi

1950-1954 yılları arasi Apoyevmatini Gazetesi'nin analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 262558 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1925 yılında yayın hayatına geçen ve Cumhuriyet Döneminden günümüze kadar varlığını koruyabilen tek gazete ?Apoyevmatini?, Rum basını için önemli bir kaynaktır. Sadece 6?7 Eylül Olayları sırasında kapandığı 15 günlük süre haricinde, gazete İstanbul'daki Rum Cemaate günlük ulaşabilen ve tüm cemaat üyelerinin yakından takip ettiği bir gazetedir. Apoyevmatini gazetesinin sloganı olan ?Bizden habersiz ne kimse doğar, ne kimse ölür.?sözü gazetenin tek ve gerçek misyonu olarak gösterilebilir. Gazetede Rum Cemaat üyelerinin doğum, ölüm, vaftiz haberlerinin yanı sıra, yine cemaatin bağlı olduğu okul, dernek ve kiliselerde yaptığı ya da yapacağı tüm sosyal, kültürel ve dini faaliyetler okuyucuya aktarılır. Gazete, Rumların sosyal ve kültürel hayatını anlama açısından önemli bir kaynaktır. 1950?1954 yılları arasında yapmış olduğum gazete analizinde, döneme ait tüm gazete metinleri titizlikle incelenmiş ve Rum basını ile toplumsal hayatını ifade eden kitaplar kaynak olarak kullanılmıştır. Apoyevmatini gazetesi özellikle Rumlar için siyasi haber alma kaynağından çok, kendi cemaatlerinin içinde gelişen olayların takip edilmesi açısından çok önemli bir kaynak olma özelliğindedir. Gazetede yer alan haberlerde kimin ne zaman, nerede, nasıl olduğuna dair haber başlıkları, kilise haberleri, kilise ve derneklerde yapılan dini seremoniler, okullarda ve derneklerde yapılan her türlü sosyal ve kültürel faaliyetler, ölüm ve vaftiz haberleri, Rumlara yönelik reklâm afişleri, İstanbul'un merkezi, kazası ve köylerinde meydana gelen her türlü kaza ve değişimler ile ilgili bilgiler vardır. Özellikle gazete içinde verilen ilan ve toplumsal haberler gazetenin tamamını oluşturmaktadır. Gazete, incelediğim dönem itibariyle, İstanbul Rumlarının 1950?1954 yılları arasında yaşadığı sosyal hayata ışık tutacak verilere sahiptir.

Summary:

Apogevmatini, which was established in 1925 and is the only newspaper living in during Turkish Rebuplic until now, is an important source for the press of Greek minority. Except the 15 days that was closed after the events of September on 6th and 7th, it is a daily newspaper very popular among the Greek minority in Istanbul. The slogan of the newspaper written under its title on the first page ?Nobody was born or died without our ignorance? is the only and real mission of the newspaper. In the newspaper there is information about births, deaths and baptisms of the minority members as well as all the social, religious or cultural activities that will be taken place at schools, associations and churches of the Greek minority. Therefore the newspaper is an important source to understand the social and cultural life of the Greek minority in Istanbul. In this study I tried to make an analysis of the newspaper between the years 1950-1954 so I examined carefully all the texts of the newspaper and also the books written about the Greek press in Istanbul and the social life of minority. The main aim of Apogevmatini is to inform the minority for the events happened within congregation rather than to write about political news. In the newspaper there is news about people who leave or come in Istanbul, church news, social and cultural activities at schools and associations, news of deaths and baptisms, advertisements related to Greek minority, as well as news about accidents and variations in the centre or villages of Istanbul. Advertisements and social news are formed nearly the whole of newspaper. Finally I can say that in the newspaper I examined, there is datum about the social life of Greek minority between the years of 1950-1954.