Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

1950 - 1970'lerde İstanbul'da konut mimarisi: Bağdat Caddesi örneği

Residential architecture in Istanbul between 1950s - 1970s: Bağdat Street as a case study

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104089 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, İstanbul'un yoğun konut yerleşimlerinden, Anadolu yakasında yer alan Bağdat Caddesi ve paralelindeki sokaklarda 1950-1970 tarihleri arasında gelişmiş olan konut gruplarını incelemek ve değerlendirmek hedeflenmiştir Bu konut gruplarının sahip oldukları özellikleri edinene kadar bölgede yaşanan tarihsel süreçler, İstanbul'un geçirdiği kentleşme hareketleri, Boğaziçi Köprüsü'nün yapılması, imar kanunu değişiklikleri ile şekillenen bölgede incelenen yıllarda üretilmiş konutların bugün ortadan kalktığının gözlenmesi de böyle bir çalışma yapmada yönlendirici olmuştur Seçilen bölge İstanbul'un, özellikle Kadıköy'ün, önemli akslarından birisi olan Bağdat Caddesi ve paralelindeki sokaklardır Bu bölge iki önemli fiziksel sınırla sınırlanmıştır: birincisi doğal bir sınır olan Marmara Denizi kıyıları, ikincisi yapay bir sınır olan trenyolu Araştırma üç ana bölümden oluşmaktadır; Mimarlık ürününün, aslında hiçbir dönemde, içinde üretildiği ortamın koşullarından bağımsız düşünülmesi doğru değildir Birinci bölümde, bu düşünceyle yola çıkılmıştır Çalışma konusunu belirleyen zaman diliminin (1950-1970), kendinden önceki ve sonraki dönemlerden bağımsız düşünülemeyeceğinden ve mimarlık ürününün içinde bulunduğu toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel değişimleriyle etkileşim halinde olduğundan hareketle genel bir dünya ve Türk mimarlık ortamı görüntüsü çizilmeye çalışılmıştır Özellikle 1950-1960 yılları arasında bölgede yapılmış olan yazlık, villa tipi konutların üretiminde yönlenilmiş olan modernizm, Türkiye tarihi açısından da önemli bir rol oynadığı düşüncesiyle özellikle ele alınmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Modern architecture defines a broad cultural framework in which concepts from technology to psychology are incorporated Due to its immense complexity, there is no single definition of modern architecture Yet, one of the constituent aspect of modernist discourse is that it departs from an aspiration to transform individuals and society through architecture When Turkey found herself embracing Western civilization after the turmoil of two consecutive wars and the disintegration of the Ottoman Empire, residential architecture had already became the keyword in modern architecture at large Afte the proclamation of the Republic in 1923, Trukish architectural culture enhanced its links with western modernism while being supported by a state initiated modernisation programme The region studied, Kadıköy, The Anatolian side of İstanbul, is one of the main housing areas and the housings which were built between 1950-1970s, were heavily influenced by the social, political and economical aspects of the Turkish Republic and also by the movements all over the world This region is bounded by 2 main factors: one is the natural boundary of the Marmara Sea shore and the other is the artificial boundary,railway, which passes parallel to the Bağdat Street Bağdat Street and the streets parallel to it are one of the main housing areas of Kadıköy district My thesis focused on the 1950- 1970s residential architecture within the historical background summurised above ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.