Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Müzik Anasanat Dalı

1950 sonrası seçilen viyolonsel eserlerinde yeni tekniklerin incelenmesi

Analysis of new techniques in cello works after 1950

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 581067 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez 1950 sonrası seçilmiş viyolonsel eserlerindeki yeni teknikleri araştırmaktadır. Tezin ilk bölümünde 20. yüzyılda dünyadaki değişimlere bağlı bestecilerin geçirdiği süreç, dönemin içine aldığı akımlar ve müzikteki durdurulamaz ilerleyiş açıklanmıştır. İkinci bölümde yeni tekniklere genel bir bakış ve bu tekniklerin açıklamaları bulunmaktadır. Son bölümde ise seçilmiş eserlerin yeni teknikler bakımından incelenmesi bulunmaktadır. Tezin hedef kitlesi olan viyolonsel icracılarının, yeni tekniklerin icra ediliş biçimlerini bir arada görebilecekleri ve bu alanda kendilerini donanımlı hale getirebilecekleri bir kaynak oluşturmak amaçlanmıştır. Yeni teknikler ile birlikte enstrümanların yapabilecekleri genişletilmiş, bestecilerin hayal gücü ile birlikte yeni tınılar keşfedilmiştir. Tezde incelenen eserler seçilirken tekniklerin farklılığı ve çeşitliliği göz önünde bulundurulmuştur.

Summary:

This thesis analyzes chosen cello techniques from the year 1950 onwards. In the first section, the changes taking place on a global scale, the method in which composers adapted to these changes, the trends in music which occurred during this time and the ever-changing and upwards scaling nature of music has been described. The second section analyzes the general impression towards new techniques and an explanation of them has been highlighted. In the final section, an analysis of said new techniques in chosen pieces has been reviewed. The thesis has been prepared to act as a learning tool and means of reference for those who play the cello, so that they may access the methods in which these techniques were brought about in a concise source. Alongside these new techniques the limits of instruments have also expanded and musicians have been able to harness the power of their creativity to bring about new tones. While selecting the musical pieces to be analyzed, special care was allocated towards the differentiation and variety of the new techniques.