Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Resim Anasanat Dalı

1950 sonrası Türk resim sanatında varoluşçuluğun etkileri

The effects of existentialism in Turkish Painting Art after 1950s

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 474434 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kierkegaard ile ortaya çıkan varoluşçu felsefenin sanayileşmeyle birlikte Batıdan sonra Türkiye'de de faaliyet alanı bulduğu görülmektedir. 1940 lı yıllarda yabancı eserlerin Türkçeye çevrilmesi ile varoluşçu felsefenin, 1950 sonrası Türkiye'de etkin olduğu ve Türk Resim Sanatına yansıdığı görülmektedir. Sanayileşmenin gelişmesi ile rahatlayan insan hayatı, aynı zamanda makineleşmenin etkisi altına girmiştir. Bu etkileşim ile birlikte toplumdan uzaklaşan bireyde, korku, yalnızlık, içe kapanıklık, acı, umutsuzluk, bunalım, kötümserlik gibi kavramların ortaya çıkması varoluşçuluk felsefenin temel unsurları arasında kabul edilmektedir. 1950 sonrası meydan gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve toplumsal olaylar varoluçu felsefenin birey üzerindeki etkilerini göstermektedir. Güven Zeyrek, Neşe Erdok, Neşet Günal, Mehmet Güleryüz, Burhan Uygur, Aydın Ayan, Orhan Peker ve Komet(Gürkan Coşkun) gibi sanatçılar toplum üzerindeki etkileri gözlemiş ve eserlerinde varoluşçu felsefenin temel özelliklerini işlemişlerdir.

Summary:

It has been seen that the existentialist philosophy that emerged with Kierkegaard found an activity field with industrialization in Turkey after the Western. By the translation of foreign works of art into Turkish in 1940s, existentialist philosophy was seen to be active in Turkey after 1950s and reflected in Turkish Painting Art. The human life, has relaxed by the development of the industrialist, has also been under the influence of mechanization. The emergence of concepts such as fear, loneliness, insomnia, pain, hopelessness, depression, pessimism has been considered as essential elements of existentialism philosophy on the individuals who get away from society with this interaction. Political, social, economic and social events that occurred after the 1950s have shown the effects of the existing philosophy on the individual. Artists such as Güven Zeyrek, Neşe Erdok, Neşet Günal, Mehmet Güleryüz, Burhan Uygur, Aydan Ayan, Orhan Peker and Komet (Gürkan Coşkun) have observed the ef7fects on the society and processed the basic features of existentialist philosophy in their works.