Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

1950 sonrası Türk resminde nesne

The Object in Turkish painting in post-1950

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 117206 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

YÜKSEK LİSANS TEZ ÖZÜ 1950 SONRASI TÜRK RESMİNDE NESNE Serkan ŞEN Resim Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat 2002 Danışman : Yrd. Doç. Zeliha AKÇAOĞLU Sanatın gelişim süreci içerisinde hemen her resimde yer alan nesne, her defasında kendisine yeni anlamlar yüklenen bir anlatım aracı olarak varlığını sürdürmektedir. Türk resminde de sanatçının yaratma eyleminde oluşumunu tamamlayarak yeni anlamlar kazanmaktadır. Hiçbir zaman Türk resim sanatı tarihinde anlamını ve etkisini kaybetmeyen nesne, çağdaş Türk resminde yer alan yaklaşımlar ve bu yaklaşımlar doğrultusunda eserler veren sanatçılara göre farklılıklar taşımaktadır. "1950 Sonrası Türk Resminde Nesne" adlı yüksek lisans tezinin Bulgular ve Yorum bölümünde, "Nesne" alt başlığıyla; nesne'nin tanımına, nesne-sanat izleyicisi ilişkisine, nesne sanatçı ilişkisine ve Resimde Nesne adı altında Batı akımlarında nesne yaklaşımlarına yer verilmiştir. "Türk Resminde Nesne" alt başlığıyla; Cumhuriyet Öncesi ve Cumhuriyet Sonrası Türk resminde nesne uygulamalarına yer verilmiştir. "1950 ve Sonrası Türk Resminde Nesne" alt başlığıyla; Türk resmindeki çağdaş yaklaşımlarda nesne anlayışına yer verilmiş ve bu yaklaşımlara eğilim gösteren sanatçılar, eserlerinde nesne kullanımı açısından incelenmiştir. Nesne, tüm sanat yaklaşımlarını etkileyen ve sanatçıya yepyeni kapılar açan, önemli bir anlatım aracıdır.

Summary:

Ill ABSTRACT Object, whish has existed nearly in all paintings since the development of art, is still in use as an expressing item which includes new meanings every time. Having never lost its effect in Turkish painting period, "Object" carries different meanings, depending on the contemporary approaches in Turkish painting and the artists creating works of art in accordence with it. Period in "Findings" and "implications" section of the master thesis which is named as "The Object in Turkish Painting in post- 1950"; the object section, the definition of the object, object-artist relations and object in painting at West movements approches can be found. In the section of "The Object in Turkish Painting"; pre -and post- Republic, we can find the applications of object used in Turkish painting. Under the subtittle "Object in Turkish Painting", object in during and post 1950 period the contemporary approaches in Turkish painting can be found and the artists being inclined to these approaches have been works analysed in terms of their "Object" applications in their "Object" is an important means of expression which affects all art movements and has opened new horizons in the course of time.