Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Heykel Anasanat Dalı / Heykel Sanat Dalı

1950'den günümüze heykel sanatında değişen üç boyut

The changing three-dimension in sculpture from 1950 to present

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 358239 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1950'li yıllarda sanat ortamı, Dünya savaşlarının yarattığı kaos, bireycilik, yalnızlık, teknoloji ve bilimin hızlı ilerleyişi, 1968 öğrenci hareketleri, ekonomik gelişmelerin ortaya çıkardığı tüketim toplumu, eşcinsellik, lezbiyenlik, feminizm, kadın hakları gibi etkilerle açığa çıkarken sanatçılar resim ve heykele alternatif yaklaşımlarla yeni deneyimlere yönelmişlerdir. 1960'lı yıllardan itibaren bir çok sanatçı üç boyutlu minimal eserler üretmişlerdir. 1970'li yıllara doğru endüstrileşen toplumların çevreye verdiği zarar nedeniyle bazı sanatçılar galeri ve müzelere karşı bir tavır alarak, sanatın uygulama alanını doğaya yöneltmişlerdir. Sanatın meta değerine karşı olan İtalyan Arte Povera sanatçıları, eserleriyle sanat ve yaşam arasında bir bağ kurmak istemişler ve o ana değin kullanılmamış malzemeleri sanatın içine dahil etmişlerdir. 1970'li yıllardan günümüze kadar sanatçılar gündelik yaşamda karşımıza çıkabilen sıradan insanların gerçeğe tıpatıp benzeyen hiperrealist heykelleriyle izleyenlerde hem şaşkınlık yaratmış hem de figür sanatının anlamını sorgulatmayı amaçlamışlardır. 1980'li yıllarda sanat literatürüne giren postmodern terimi ile, resim, heykel, fotoğraf sanatlarının birliktelikleri, sanat kavramı alanını oldukça genişletmiştir. 1980'lerden günümüze post-pop nesne eserlerinde yeni deneyimlere yönelimler görülürken, dijital heykel sanatı ise bilgisayar yazılım ürünlerini kullanan çeşitli sanatçıların öncülüğünde hızla yayılmış ve heykel sanatının alanını genişletmiştir.

Summary:

In the 1950s, the art environment was revealed with the effects like chaos created by the World's wars, individualism, loneliness, the effect of leading movements, the rapid development of science and technology, student movements in 1968, the consumer society created by the economic rise, homosexuality, feminism, women's rights etc. Artists turned to new experiences with alternative approaches to painting and sculpture. From 1960s, the artists produced three-dimensional minimal artworks. Because the environmental damage caused by industrialized societies towards 1970s, taking a stance against galleries and museums the artists directed the scope of application of the art to the nature. The Italian Arte Povera artists against the commodity value of the art wanted to establish a link between the art and the life in their works and incorporated the materials that had never been used before into the art. From the 1970s to the present, the artists aroused astonishment in the audience with their photo-realistic sculptures that looked exactly like ordinary people we may encounter in everyday life and also aimed to question the meaning of the art of the figure. In the 1980s, the postmodern term entered the art literature and the painting, sculpture and photography arts extended quite the field of the concept of the art. From the 1980s to the present, many artists turned to new experiences in their the post-pop object works. Recently, the digital sculpture was spread rapidly under the leadership of some artists who used computer software products and they expanded the field of sculpture.