Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

1950'den günümüze Türkiye ve dünyada ekonomi-siyaset ilişkisi

The relations between economy and politics in Turkey and in the world from 1950 until today

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 530882 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada "İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan yeni düzende, siyaset mi ekonomiye yöne vermektedir, ekonomi mi siyasete yön vermektedir?" sorusunun cevabı aranmaktadır Bu çerçevede hem dünyadaki örnekler hem de Türkiye'deki örnekler incelenmiş ve bu soruya yanıt verilmeye çalışılmıştır Dünyada, İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan yeni ekonomik sistem çerçevesinde ve liberalizm, neoliberalizm, küreselleşme kapsamında, 2008 küresel kriz sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Almanya ve Yunanistan'da yaşanan gelişmeler ele alınmıştır Türkiye'de 1950 sonrası, özellikle de Türkiye'nin liberal sisteme entegrasyonunu sağlayan Demokrat Parti dönemi ve takip eden yıllardaki tek partili iktidar dönemler (Adalet Partisi, Anavatan Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi) incelenmiştir Araştırmada, bu dönemlerde izlenen liberal politikaların siyasi ve ekonomik etkileri ele alınmıştır Türkiye'de liberal ekonomi ile birlikte batıya entegrasyon, liberal sisteme geçiş, demokratikleşme yolunda atılan adımlar ve söz konusu partilerin karşılaştıkları zorluklar irdelenmiştir Çalışma kapsamında, liberal modelde amaçlanan devletin düzenleyici ve denetleyici olması görüşünün, gerçekleşen ekonomik ve siyasi krizler ile nasıl ortadan kalktığı farklı örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır Çalışmada incelenen farklı dönem ve örneklerden yola çıkılarak siyaset ve ekonominin zaman ve şartlar doğrultusunda birbirlerine yön verdikleri, aralarında mutlak bir egemenlikten söz edilemeyeceği sonucuna ulaşmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.