Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yaşar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Grafik Tasarımı Anasanat Dalı

1950'lerden günümüze Yeşilçam afişlerinin grafik incelemesi

The graphic research of Yesilcam's posters since 1950's until today

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 378685 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sinema, toplum yaşamının aynası gibidir. Başlangıçta eğlence aracı olarak icra edilen sinema 50'li yıllardan itibaren daha toplumsal konulara eğilmeye başlamış ve Türk Sineması olgusu oluşmaya başlamıştır. Sinema sektörü geliştikçe insanların beklentisi çoğaldı, film değer kazandı ve bu gelişmelere paralel olarak da sinema afişleri daha önemli bir yere taşındı. Bu çalışmada sinema afişleri incelenirken, toplum sorunlarını değişik bir kişilikle işleyerek, filmlerinin izlenmesini sağlayan ve toplumun daha iyi bir şekilde bilinçlenmesine önemli katkıda bulunan, akademik kariyeriyle de biraz daha öne çıkan Kemal Sunal ve filmleri ile afişleri daha çok işlenmiştir. Tarihsel gelişimi ve Türk sinema afişlerinin gelişimi içerisinde, bu çalışmada sinema afişlerinin yapılış teknikleri, film konularıyla ilişkisi, halka hitap ediş şekli, grafik tasarım anlayışı irdelenmiştir ve sonuç olarak, sinema afişlerinin genel olarak toplum yaşamını yansıttığı, onlara mesajlar verdiği, Türk sinemasının toplum yaşamını yönlendirmede etkili olduğu görülmüştür. Bu çerçevede örnek sinema afişleri, günümüz grafik tasarım anlayışı ile yeniden tasarlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Yeşilçam, Film, Afiş, Grafik Tasarım

Summary:

Cinema is like a reflection of the community life. At the beginning cinema used to be seen as a tool for entertainment, then from the beginning of 50's it leaned towards social topics and 'The Turkish Cinema' phenomena began. When the film industry was booming, people are wanted more watching movies and movies are measured. Finally Poster Design was important part of Graphic Design. Correspondingly to these changes, movie posters became more important. In this study, while analyzing cinema posters, more space given to Kemal Sunal movies and posters because of the fact that those movies got more attention with the way they discussed social problems with a different point of view and contributed to raise the awareness of the public. Making practices, the relevance with movie topics, the way they adress to people, graphic design approach are analyzed in the context of posters' historical development of movie posters and Turkish movie posters. Finally, which had seen that all cinema posters happened successful at forwarding the social life of the Turkish Cinema and gaved the messages, reflected as currently the social life. In this scope, samples of Yeşilçam movie posters are redesigned through the modern designing approaches. Keywords : Yesilcam, Movie , Poster, Graphic Design