Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı

1951-1955 dönemi Türk basınında laiklik karşıtı hareketler ve tepkileri

The Actions oppossing secular system in the Turkish press of 1951-1955 period and its reactions

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104766 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu tezin konusu "1951-1955 döneminde Türk Basınında Laiklik Karşıtı Hareketler ve Tepkileredir. Tezde Laiklik karşıtı akım ve örgütlerin yanısıra, siyasal partiler, TBMM, Hükümet, Gençlik, Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer kurum ve kuruluşların eğilimleri ve hareketleri incelenmiştir. Sözü edilen dönem dünyada büyük ekonomik toplumsal ve siyasal kutuplaşmanın yol açtığı uluslararası düzeyde kritik ve ilginç olaylara tanıklık etmiş olması açısından da önemlidir. Bu araştırma, iktidar partisinin yayın organı Zafer Gazetesi, siyasal muhalif Cumhuriyet Gazetesi ve Laiklik karşıtı yaklaşımıyla tanınan Büyük Doğu Gazetesi'nin 1951-1955 dönemindeki sayılarının taranması ve kaynakçada belirtilen nüshalarının kaynak olarak kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Araştırma dönemimizi hazırlayan dönemi açıklayan ve yararlandığı basılı eserlerde kaynakçada gösterilmiştir. Yemliha TÜRK Mayıs 2001 VI

Summary:

SUMMARY The subject of this thesis is "The reactione of Turkish media to the anti- secularist movement in the 1951-1955 period of Turkey". Also, actions and trends of political parties, Turkish grand National Assembly, government, youth, ministry of national education, chairmanship of religious affairs and other related institutions and organizations are also discussed besides anti-secularist groups and organizations. The period is important for it has witnessed many internationally critical and interesting events caused by the greatest economical, social and political polarization in the world. The research is based on a detailed scan of all the issues of the publication of the party in power "Zafer (Victory)", main politically opponent "Cumhuriyet (Republic)", and anti-secularist "Büyük Doğu (The Great Orient)" newspapers, and by using the issues listed in Bibliography as the main source. The research for the preceding period based on the books listed in Bibliography as well. Yemliha TÜRK Mayıs 2001 VII