Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

1958 Fransız Anayasası'nın öngördüğü hükümet modeli

System of government constituted by the French constitution of 1958

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140503 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Fransız kamu hukukçuları, V. Fransız Cumhuriyetini kuran 1958 Fransız Anayasasının öngördüğü rejimin sınıflandırılmasında çeşitli güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. 1958 Anayasası, önceki Cumhuriyetlerde hüküm süren hükümet istikrarsızlıklarının önüne geçmek üzere son derece komplike bir rejim düzenlemiştir. 1958 Fransız Anayasasının öngördüğü rejim, parlamenter rejimi ithal eden; ancak bu rejimi İngiltere'deki örneğine uygun olarak uygulamayı başaramayan devletler tarafından bir alternatif olarak görülmüştür. Türkiye'de de, aynı güçlüklerle karşılaşıldığı zamanlarda, 1958 Anayasasının öngördüğü rejime ilgi yoğunlaşmış ve karşılaştırmalı tartışmalara yol açmıştır. Ancak, bu tartışmalarda genel olarak, 1958 Anayasasının öngördüğü rejim bir bütün olarak ele alınmamıştır. Bu çalışmada, 1958 Anayasasında 2000 'de yapılan değişiklik de göz önünde bulundurularak, bu anayasanın öngördüğü rejim bir bütün olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. ABSTRACT French scholars have difficulties to classify the system of government constituted by the French Constitution of 1958. This Constitution constitutes a very complicated system of government in order to prevent the domination of governmental instability during the last Republics. The French system is considered as an alternative by the States wich have difficulties to reach the original governmental stability of the British model. Also in Turkey, in the times of governmental instability, a close interest to the French system leads to comparative discussions. Nevertheless, those discussions generally neglegt its integrality. This paper studies the integrality of the system of government constituted by the French Constitution of 1958 taking into account the constitutional amendment of 2000. Ill

Summary:

oz Fransız kamu hukukçuları, V. Fransız Cumhuriyetini kuran 1958 Fransız Anayasasının öngördüğü rejimin sınıflandırılmasında çeşitli güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. 1958 Anayasası, önceki Cumhuriyetlerde hüküm süren hükümet istikrarsızlıklarının önüne geçmek üzere son derece komplike bir rejim düzenlemiştir. 1958 Fransız Anayasasının öngördüğü rejim, parlamenter rejimi ithal eden; ancak bu rejimi İngiltere'deki örneğine uygun olarak uygulamayı başaramayan devletler tarafından bir alternatif olarak görülmüştür. Türkiye'de de, aynı güçlüklerle karşılaşıldığı zamanlarda, 1958 Anayasasının öngördüğü rejime ilgi yoğunlaşmış ve karşılaştırmalı tartışmalara yol açmıştır. Ancak, bu tartışmalarda genel olarak, 1958 Anayasasının öngördüğü rejim bir bütün olarak ele alınmamıştır. Bu çalışmada, 1958 Anayasasında 2000 'de yapılan değişiklik de göz önünde bulundurularak, bu anayasanın öngördüğü rejim bir bütün olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. ABSTRACT French scholars have difficulties to classify the system of government constituted by the French Constitution of 1958. This Constitution constitutes a very complicated system of government in order to prevent the domination of governmental instability during the last Republics. The French system is considered as an alternative by the States wich have difficulties to reach the original governmental stability of the British model. Also in Turkey, in the times of governmental instability, a close interest to the French system leads to comparative discussions. Nevertheless, those discussions generally neglegt its integrality. This paper studies the integrality of the system of government constituted by the French Constitution of 1958 taking into account the constitutional amendment of 2000. Ill