Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Arkeoloji Anabilim Dalı / Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bilim Dalı

1959-1972 dönemi tilmen höyük kazılarında bulunmuş olan ilk tunç çağı çanak çömleği

The early bronze age pottery of Tilmen höyük, excavated in 1959-1972

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 216986 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Söz konusu malzeme, mal grupları ve formlar saptanarak sınıflandırılmış,örnekler incelenerek yapım teknikleri ve hamur özellikleri hakkında bilgiedinilmiştir. Saptanan on mal grubu ?A?dan ?I?ya kadar harflerle isimlendirilmiştir.Bu grupların yayılım alanlarını ve Tilmen Höyük'ün diğer bölgelerle olan ilişkilerinianlamak amacıyla, komşu bölgelere ait olanlardan başlayarak, yayınlar incelenmiş vemalzemenin benzerlikleri araştırılmıştır.Yapılan çalışma sonucunda, Tilmen Höyük'ün İlk Tunç Çağı içinde hem KuzeySuriye, hem de Kilikya ve Amuk Bölgeleri ile ilişkileri olan bir merkez olduğugözlemlenmiştir

Summary:

This material has been classified in ware groups and shapes, each sherd has beenstudied in order to obtain information of production features and composition of clay.Ten ware groups have been classified and named by letters from ?A? to ?I?. Theliterature of other settlements, beginning from near environment, have been searchedenabling an analogy in order to obtain the expansion of the ware groups and therelations of Tilmen Höyük with other settlements.It has been observed that Tilmen Höyük had got relations with Northern Syria,Cilicia and Amuq Regions during The Early Bronze Age.