Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı

1960-1980 arası Türkiye'de sosyalist hareketin cinsiyeti

Gender of socialist movement in Turkey between 1960 and 1980

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 141062 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

220 Özet 1960-80 Arasında Türkiye'de Sosyalist Hareketin Cinsiyeti, sosyalist hareketin geliştiği ve güçlenmeye başladığı dönemde, sosyalist hareket içindeki kadın ve erkek kimliklerinin oluşumunu irdelemektedir. Bu amaçla Türkiye'de sosyalizmin kadınlar ve erkekler için sunduğu "yeni" kimlikler ile toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri konusundaki yaklaşımları değerlendirilmektedir. Kadınları ve erkekleri kitlesel mücadelenin içine çeken mekanizmalar, kadınların ve erkeklerin bu mekanizma içinde nasıl konumlandıkları, siyaseti nasıl anlamlandırdıkları ve siyasal proje tarafından sulan "yeni" kimliklerin kadınlar ve erkekler tarafından ne ölçüde içselleştirildiği, tezin temel sorununu oluşturmaktadır. Tez kapsamında, o dönemde ortaya çıkan belli başlı siyasal örgütlenmelerin yayınlan incelenerek, hem sosyalist hareketin ideolojik ve siyasal öncelikleri ve programı çerçevesinde çizilen kadın ve erkek karakterleri hem de hareketler içinde yer alan kadınlarla erkeklerin deneyimleri değerlendirilmiştir. Bu çerçevede ortaya çıkan temel sonuçlar şunlardır 1 960'larda ve 70'lerde gelişen sosyalist hareket içindeki kadm ve erkek kimlikleri, büyük ölçüde bu hareketler içinde yer alan kadınlarla erkeklerin, geldikleri eşitlikçi kentli-orta sınıf kültürü içinde şekillenen cinsiyete dayalı kimliklerin, sosyalist ideolojinin sunduğu kimi ön kabuller ile çelişkili bir etkileşime girmesiyle oluşur. Erkeklerin ve erkekliğin çok açık bir şekilde öne çıktığı bir siyasi yapılanma içinde kadınlar, kendilerini eşitsiz ve dezavantajlı konumda hissetmeden çeşitli konumlarda güç kazanarak yer alabilirler.

Summary:

221 Summary Gender of Socialist Movement in Turkey Between 1960 and 1980 This study attempts an analysis of the formation of male and female identities within the Turkish Socialist Movement while it arose and started to be flourished. For this purpose, "new" identities offered men and women by the socialist movement are tried to be evaluated from a viewpoint of gender inequalities. The mechanisms attracting men and women to mass struggle, the forms of their location within those mechanisms in respect to their sex (in the sense of gender) and of their explanations of the meaning of the politics, and the degree of internalizing the new identities suggested by their political project by men and women constitute the main concerns of this research. The study, on the basis of a close examination of publications produced by the well- known political organizations of that period and the experiences of the activists who were involved in those organizations, tries to understand the ideological and political priorities of the socialist movement in Turkey and argue how "man" and "woman" portrayed in those structures and their written and published materials. In mis framework, the study has concluded that the man and woman identities in Turkish socialist movement formed by a paradoxical interaction between sexual identities formed by an egalitarian urban middle class culture and the presumptions of the socialist ideology. The thesis also indicates that the women, in political structures which were dominated by men and masculinity could obtain power only when they do not feel themselves unequal and disadvantaged.