Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

1960-1980 yılları arasında yayımlanmış sol romanlar üzerinden özne olarak siyasal insanın tahlili

Analysis of the political man as a subject, in the left novels between 1960-1980

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 351486 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tez de sol ideolojinin etkin olarak toplumsal hayatı şekillendirdiği 1960-1980 yılları arasında yaratmaya çalıştığı insan tipi, roman kahramanları yardımıyla analiz edebilmektedir. Bir sanat dalı olan edebiyatın, özelde ise romanın farklı görüşler olsa da Marksist anlayışı temel alan kuramsal çalışmalarda siyasal ve toplumsal dönüştürücü ve ifşa edici özelliği kabul edilmektedir. Bu tez özellikle ideolojilerin görünmeyenini ifşa etme niteliği kabul edildiğinde söz konusu ideolojilerin biçimlendirmeyi hedeflediği `insan?ı değiştirip dönüştürmekte ne denli başarılı olduğunun roman kahramanları üzerinden analiz edebilmenin mümkün olduğu savından hareket etmektedir.

Summary:

Thesis active social life shaped by the ideology of the left is trying to create the type of people between the years of 1960-1980, with the help of the heroes of the novel is able to analyze. Literature as an art form, in particular, based on the novel concept of Marxist theoretical studies, although different opinions on the political and social converter and disclosure of the property is considered to be. This thesis has been accepted, especially ideologies to disclose the nature of the intended formatting ideologies 'human beings' changing transforming able to analyze how successful it is possible that the assertion is moving out of the heroes of the novel.