Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı / Sanat Tarihi Bilim Dalı

1960 sonrası Almanya'da Türk sanatçılar: Göç ve kültürel kimlik

Turkish artists in post-1960 Germany: Migration and cultural identity

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 227568 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tez çalışmasında 1960 sonrasında, Almanya'ya işçi göçüne paralel olarak Almanya'da yerleşen ve çalışmalarını burada sürdüren Türk sanatçılar ele alınmıştır. Çalışmanın kapsamı plastik sanatlar ile sınırlıdır. Araştırmada göç süreci sosyolojik olarak incelenerek sosyolojik olguların, dolayısıyla yaşanan göç olayı ve kimliksel değişimlerin sanat yapıtlarına yansıması ve Almanya'daki Türk sanatçıların sanat üretimleri irdelenmektedir. Göç sürecine ?konuk işçi? olarak başlayan Almanya Türkleri bugün Almanya'da kendilerine has bir kültürel alan ?ulusaşırı toplumsal alan- yaratmışlar ve iki ülke arasında bir yerde konumlanmışlardır. Türkiye'den göç eden birinci nesil ve Almanya'da yetişen ikinci nesil sanatçıların 1970'lerden 2000'li yıllara değin ürettikleri sanat yapıtları da bu dönüşümü yansıtmaktadır.

Summary:

This thesis analyses the Turkish artists who live in Germany during the fourty six years of the migration period. Two groups of Turkish artists living today in Germany can be identified; the first group consists of the first generation of artists who went there from 1960 onwards and settled there receiving an education in art; the second group consists of the second generation of artists which includes those who were born in Germany or had migrated there when they were still very young. The artistic analysis of these two groups brings to light the migration event as well as the changes in cultural identity.