Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

1960 sonrası dört oyun yazarı (İsmet Küntay-Sermet Çagan-Oktay Arayıcı-Vasıf Öngören)

For playwriht after the 1960?s

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 234636 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1960 sonrası dört oyun yazarının incelendigi bu yüksek lisans tezi, 1960 lıyılların tiyatrosunun canlılıgının anlatılmasıyla baslar 1960 sonrasındaki dönemin"Tiyatronun Altın Çagı" olarak adlandırılmasının nedeni; seyircinin yogunilgisi,tiyatrocu olma isteginin artması(oyuncu,yazar,yönetmen,dramaturg,teknik elemanvb ), yeni tiyatro salonlarının ve topluluklarının kurulması,yurt dısından edinilen tiyatralbilgi akısındaki artıs,gelenekselden gelecege çagdas türk tiyatrosu olusturulmasındakiyogun çabalar olarak sıralanabilir Bu dönemde toplum sorunlarına duyulan ilginin artısı tiyatro sanatına daetkilemistir Sosyal içerikli oyunlarda patlama yasanmıs ve ilerici nitelikleriyle öne çıkantiyatrolara ragbet artmıstır Dönemin duyarlı gazeteleri ve tiyatro dergileri ülkedekisosyopolitik ortamla tiyatro sanatı arasındaki bagı incelemisler ve seyircininbilinçlendirilmesi çabalarına ve tiyatro sanatının yaygınlasmasına önayak olmuslardır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This master?s thesis which 4 playwrights from after 1960 have been analyzed startswith the description of the liveliness of the theatre after the 1960?s The reasons for the periodafter the 1960?s being called ?The Golden Age of Theatre? are the intense interest of theaudience towards theatre, the increase in demand to be involved in theatre (actor, playwright,director, dramatist, technical personnel etc ), the establishments of new theatre halls andcommunities, the increase in the flow of theatric knowledge from overseas and the intenseefforts to form the contemporary Turkish theatre from the traditional to the futuristic The increase in social awareness in this period has affected the art of theatre Therehas been a boom in social contented plays and the demand for plays with progressive qualitieshas increased ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.