Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Heykel Anasanat Dalı

1960 sonrası heykelin sunumu ve sergileme tasarımları

Exhibition design and displays of sculpture after 1960's

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 286768 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tarihi boyunca heykelin yapısını temsil eden sunumunun ve heykelin bir sonucu olan sergilenmesinin, 1960 yılından sonraki dönemlerdeki değişimi irdelenmiştir. 1960 yılına kadar olan dönemlerdeki sunum ve sergileme anlayışlarının, neden 1960 yılları ile değiştiği ve farklı bir boyuta ulaştığı araştırılmıştır. 1960 yılında yaşanmış olaylar, toplum yapısı ve sanatsal tutumlar göz önünde bulundurularak bu değişimler örneklendirilmiştir.Sergi ve sergileme eylemlerinin, sanat nesnesinin bir etkinliği olmasına rağmen, izleyicinin ön plana alınması ile birlikte ayrı bir alan olarak değerlendirilmeye başlandığı 1960 sonrası dönemlerle birlikte oluşmaya başlayan yeni anlayışlar ve oluşumlar araştırılmıştır. Sergi etkinliğinin, sanat nesnesinin haricinde bir alan haline gelmesi, bu alanda uzmanlaşan sergi düzenleyicilerinin çalışmaya başlaması ve küratör kavramının oluşmasına değinilmiştir.Araştırmada birçok kaynaktan yararlanılmış, sergi ve sergilemeye ait görseller ile birlikte bunların tasarımları ve düzenlemeleri araştırılmıştır. Sonuç olarak, 1960 sonrasında oluşan, heykelin yeni sunum anlayışları ve sergileme tasarımlarının özellikleri ve yapıları, örneklendirilerek açıklanmıştır. 1960 sonrası sergileme tasarımlarının önemi ve gerekliliği vurgulanmıştır.

Summary:

Throughout its history, its art and sculpture that represents the nature of their stance is a natural result of the presentation and display of art, dates the change after 1960, were reviewed. Understanding of the presentation and exhibition periods until 1960, and 1960 with the changes and why different people reach a dimension is investigated. Events took place in 1960, taking into account the changes in social structure and artistic attitudes are illustrated.The actions of the exhibition and display, art object, although an event, taking the viewer to the fore after 1960 started to be evaluated as a separate field with periods started to occur in conjunction with new insights and formations were investigated. Effectiveness of the exhibition, the art object becomes a field other than this area, specializing in the exhibition and curator of the concept of regulators in the formation of the start of the study mentioned.Utilized many sources of research, exhibition and display along with images of their designs and arrangements were investigated. As a result, occurred after 1960, the statue and sculpture exhibition design features a new understanding of presentation and structure, case studies, are described. After 1960 demonstrate the importance and necessity of the design is emphasized.