Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı / Yönetim Bilimleri Bilim Dalı

1960 sonrası Türk sağlık personeli politikası

1960 sonrasi Türk sağlik personeli politikasi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 265456 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez çalışmasında, Türkiye'de sağlık personel sisteminin 1960'lardan başlayarak esnek bir yapıya dönüşme süreci incelenmiştir Çalışma, Türkiye'de kamu hizmeti anlayışıyla yürütülen sağlık hizmetlerinin öngördüğü sağlık personeli politikasında, küreselleşme sürecinin yarattığı etkiyi anlamaya odaklanmıştır Bu amaçla birinci bölümde öncelikle sağlık personeli politikasına ilişkin temel kavramlar, tartışmalar ve yaklaşımlar ele alınmıştır Başlangıç olarak, dünya genelinde, sosyal refah devleti anlayışının egemen olduğu dönem itibariyle ve bu yaklaşım doğrultusunda uzun sayılabilecek bir dönem kamu hizmeti olarak görülen sağlık hizmeti anlayışı incelenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this dissertation, a transformation era of the Turkish Health System has been examined based on an argument that, it has gained a more flexible structure starting from middle of 1960s This study basicly focuses on the impact of globalization over health staff policies which are anticipated according to the healthcare services within public services in Turkey In this respect, fundamental concepts, mainstream discussions and approaches related to health staff policies have been reviewed and analysed in first chapter of this study As an introduction, healthcare service approach has been examined in a sense where once was percepted as public service throughout the world when social state arguments were powerful within that comperatively long period according to welfare state theories Consequently, globalization epoch has been considered and under this consideration, radical changes in the health sector so called structural reforms, parallel to the efforts of minimizing the role of the state have been tried to be determined in details In second chapter, health staff policy which was embedded in healthcare system of Turkey between 1960-1980 has been analysed ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.