Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Genel Kamu Hukuku Bilim Dalı

1960 Sonrası Türkiye'de sivil itaatsizlik eylemleri ve düşünce suçuna karşı girişim hareketi

Civil disobedience activities in Turkey after 1960 and initiaitves against intellectual crime

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 126436 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sivil itaatsizlik şu ya da bu ölçüde adil ilişkilerin hüküm sürdüğü demokratik bir sistemde ortaya çıkan ciddi haksızlıklara karşı yasal imkanların tükendiği noktada son bir çare olarak başvurulan, kendisine anayasayı ya da toplumsal sözleşmede ifadesini bulan ortak adalet anlayışını temel alan, şiddeti reddeden yasadışı politik bir eylemdir Sivil itaatsizlik, yasal protesto biçimlerine karşı bir hukuki normun çiğnenmesiyle; bencil ve olağan hukuk ihlallerine karşı dikkate ve saygıya değer bir ahlaki-siyasi motivasyonla işlenmesiyle; gizlice işlenen kriminal fiillere karşı kamuya açık olmasıyla; klasik direnme hakkı, devrim, ihtilal, hükümet darbesine karşı duruma göre kamuya açıklığı ve şiddetsizliğiyle, ileri sürülebilecek samimiyetsizlik iddialarına karşı edimin sonuçlarına katlanmaya hazır bulunma tutumuyla temelde ayrılmaktadır Sivil itaatsizlik, demokrasinin kendini geliştirmesinin, yurttaşların kendilerini sorgulamalarının bir aracı, atılan adım üzerinde bir kez daha ciddi bir biçimde düşünülmesinin, doğruya bir adım daha yaklaşılmasının bir imkanı olarak görülebilir Sistemin duyarsızlaştığı bir süreçte, sivil itaatsizliği demokrasinin tedavi yollarından biri olarak görmek gerekir Descartes'in: "Düşünüyorum; öyleyse varım " önermesinde insanın var olmasıyla eş anlamlı kabul edilen düşünme yetisine bağlı olarak, düşünme ve düşündüğünü söyleyebilme özgürlüğü, insan hak ve özgürlüklerinin özüdür ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Civil disobedience is an illegal political act built on common justice understanding expressed in a social agreement, or constitution which rejects violence and is resorted when all legal ways come to an end against serious injustice emerging in a democratic system where in some way just relations prevail Civil disobedience differs basically from other legal protesting types with its such features as violating a legal norm, being committed against egoistic and usual violations of law with an ethic - political motivation worth considering and respecting, being open to public against criminal acts committed secretly, its openness and being not violent to public according to the situation against classical resistance right, revolution, coup d'etat, and being ready to bear the results of the act against possible insincerity claims Civil disobedience can be regarded as a tool for citizens to interrogate themselves and self improvement of democracy, and an opportunity for thinking once again of the steps taken, nearing one step more to democracy In a process where the system desensitises, civil disobedience should be considered as a means for curing democracy In accordance with the ability to think which is accepted as being synonymous with the existence of human beings in Descartes* proposition as "Cogito, Ergo Sum", liberty of thought and liberty of expression are the core of the human rights and freedoms ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.