Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı / Tiyatro Kuramları, Eleştiri ve Dramaturgi Bilim Dalı

1960'larda ve 70'lerde Avrupa, ABD ve Türkiye'de avangard tiyatro

Avant-garde Theatre in Europe, USA and Turkey in the 1960s and 70s.

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 287762 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada 1960'lı yılların başından 1970'lerin ortalarına kadar geçen süreçte ABD ve Batı Avrupa'da faaliyet gösteren avangard tiyatro toplulukları araştırılmakta; bu toplulukların aynı dönemde benzer hedefler ve esinlenmelerle Türkiye'de kurulan tiyatro topluluklarının benzeştiği ve farklılaştığı noktalar sorgulanmaktadır. Bu amaçla öncelikle ele alınan tiyatro topluluklarının dayandığı felsefi olgular avangard kuramı üzerinden incelenmekte ve tiyatro anlayışlarının şekillenmesinde rol oynayan dönemin siyasi ve toplumsal olayları sunulmaktadır. Sırasıyla Batı'dan ve Türkiye'den seçilen tiyatro topluluklarının oyunları değerlendirilmekte, benzerlikleri ve farklılıkları araştırılmaktadır. Sonuç, Türkiye'nin farklı tiyatro geleneği ile Batı'dan ayrışan siyasi ve toplumsal yapısının farklı bir tiyatro anlayışı ve arayışı doğurduğu yönünde olmuştur.

Summary:

This thesis scrutinizes the avant-garde theatre groups in the West in the early 1960s to mid-1970s with comparison to the Turkish theatre groups founded in the same period with similar aims and inspirations. For this purpose, the philosophical phenomena that contributed to the birth of these theatre groups are explored through the theory of avant-garde. The political and social frames that shaped their understanding of theatre are presented. The plays of the chosen theatre groups in the West and Turkey are examined respectively to find out the differences and similarities. On the basis of these analyses, it is argued the tradition of theatre in Turkey as well as its political and social structure differentiating from the West resulted in a different understanding of and approach to theatre.