Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

1961 Anayasası'nın getirdiği açılımın Türk sinemasındaki etkileri

The Effect of 1961 constitution on the Turkish cinema

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 94701 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

193 ÖZET Bilindiği gibi 1961 Anayasası Türk anayasacılık tarihi içinde en özgürlükçü anayasa olarak kabul edilir Türk toplumu daha önce yaşamış olduğu siyasal demokrasiye ilaveten sosyal demokrasi anlayışını 1961 anayasası ile yaşamıştır Bu anayasanın amacı siyasi haklan yaşama geçirebilmek için sosyal hakların da gerçekleştirilmesini sağlamaktır Siyasal düzlemde bir aydınlar hareketinin sonucu olan anayasa kültürel alanda da yansımasını buldu Bu alanlardan birisi de Türk Sinemasıdır Türk Sinemasmda da Toplumcu gerçekçilik akımı bu anayasa ile doğmuştur Bu akım içerisinde kabul edilen yönetmenler Türk Sinemasının en ileri örneklerini vermişlerdir Bu dönemde 1960 öncesinde Türk Sinema tarihinde örneklerine rastlanmayan ve konusunu gündelik yaşamın sorunlarından alan filmler yapılmıştır Bu filmlerde emek sermaye çelişkileri, yer altı ve yerüstü kaynaklarının millileştirilmesi, köy gerçekliği, toprakta ve suda mülkiyet ve bunun sebep olduğu sosyal problemler, aydımn toplumsal işlevi ve kadının toplumdaki yeri gibi pek çok sosyo-ekonomik ve sosyo-politik ve kültürel sorunlar ele alınıp işlenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

195 SUMMARY It is known that the constitution of 1961 aims to promote freedoms Turkish society had had the experience of political democracy in 1950 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.